• bioMérieux Česká republika

CHROMID® ESBL

Chromogenní média pro screening ESBL

Umožňují provádět účinnou kontrolu infekčních onemocnění prostřednictvím spolehlivého screeningu* bakterií z čeledi Enterobacteriaceae produkujících širokospektrou beta laktamázu (ESBL) pomocí selektivního chromogenního média chromID® ESBL.

  • Screeningové vyšetření na ESBL do 18–24 hodin
  • Validováno pro různé vzorky: výtěry z rekta, moč, sekrety z respiračních cest a jiné
  • Patentovaná směs substrátu a antibiotik umožňující přímou identifikaci

*Je nutné potvrdit tvorbu ESBL

 

 

Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Současná situace v oblasti zdravotnictví je složitější a náročnější než kdy dříve, mezi nejobávanější problémy patří multirezistentní mikroorganismy (MDRO) a související riziko epidemií nozokomiálních infekcí. Řadu nozokomiálních infekcí vyvolávají enterobakterie. Pokud tyto bakterie produkují enzym širokospektrou β-laktamázu (ESBL), stávají se rezistentními k nejčastěji používaným antibiotikům a s velkou pravděpodobností také příčinou morbidity a mortality dané infekcemi krevního řečiště.  Enterobakterie produkující ESBL jsou celosvětově považovány za významné nozokomiální patogeny a jsou uvedeny na seznamu „závažných hrozeb“ amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC).1 Rychlý a spolehlivý screening na ESBL je proto základním předpokladem pro zlepšení péče o pacienty, zajištění kontroly infekcí a zvládání epidemií a ohnisek nákazy.

1. Antibiotic Resistance Threats in the United States, CDC 2013

Podpořte účinnou kontrolu infekcí

CHROMID® ESBL je součástí řady médií bioMérieux SMART, která byla vyvinuta speciálně pro řešení problémů spojených s výskytem MDRO a nozokomiálních infekcí. CHROMID® ESBL je médium na bázi agaru s patentovanou směsí antibiotik, specificky navrženou tak,aby umožňovala selektivní růst enterobakterií produkujících ESBL*, a s chromogenními substráty pro přímou identifikaci nejčastějších eneterobakterií produkujících ESBL. CHROMID® ESBL poskytuje výsledky za 18–24 hodin, a umožňuje tak včas dodat výsledky. Tím podporuje účinná opatření pro kontrolu infekcí, lepší výsledky léčby pacientů a úsporu nákladů díky rychlejší reakci.

CHROMID® ESBL poskytuje rychlé a snadno odečitatelné výsledky

* Tvorba ESBL musí být potvrzena dalšími testy.

Rychlost, vysoká senzitivita a specificita

CHROMID® ESBL má vysokou senzitivitu díky přítomnosti antibiotika cefpodoximu, které je markerem volby pro tento mechanismus rezistence. Doba do stanovení výsledku je rovněž zkrácena díky vysoké specificitě a snížení počtu potřebných konfirmačních testů.  Po optimální inkubaci v délce 18 hodin můžete s jistotou očekávat snadno odečitatelné výsledky se specifickým zbarvením zvýrazněným chromogenním médiem:

  • Escherichia coli: růžovévínově červené zbarvení kolonií produkujících ß-glukuronidázu
  • KESC (Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter): zelené/modréhnědozelené zbarvení kolonií produkujících ß-glukosidázu
  • Proteeae (Proteus, Providencia, Moraganella): tmavěsvětle hnědé zbarvení kmenů exprimujících deaminázu.

Kompatibilita zaručena

Potřebujete vědět, zda je médium CHROMID® ESBL kompatibilní s jiným produktem? Tuto informaci můžete snadno ověřit prostřednictvím validovaného certifikátu kompatibility, který jednoznačně prokazuje kompatibilitu s komplementárními přístroji a reagenciemi.

  • Jednoznačná, snadno ověřitelná kompatibilita
  • Snadno splní vaše požadavky na akreditaci
  • Snižuje počet validací, které musíte provést
  • Certifikáty kompatibility jsou k dispozici v Technické knihovně

 

CHROMID® ESBL

43481

 

20 x 90 mm

 

PUBLIKACE

Assessment of prevalence and changing epidemiology of extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae fecal carriers using a chromogenic medium
Paniagua R et al. Diagnostic Microbiology And Infectious Disease 2010;67:376-379

Performance of CHROMID ESBL, a chromogenic medium for detection of Enterobacteriaceae producing extended-spectrum ß-lactamases
Réglier-Poupet H et al.Journal Of Medical Microbiology, 2008;57:310-315

POSTERY

ECCMID 2012 / London (United Kingdom)
A multi-center evaluation of 3 selective screening agars for the detection of extended-spectrum ß-lactamases
Floré K et al. ECCMID 2009 / Helsinki (Finland)

Evaluation of a chromogenic bioMérieux CHROMID ESBL medium for screening and presumptive identification of extended-spectrum ß-lactamase-producingEnterobacteriaceae from surveillance cultures
Sánchez-Carrillo C et al.

Comparison of the CHROMID ESBL medium and MacConkey agar supplemented with ceftazdime (5mg/l) for the detection of extended-spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae from rectal swabs in hospitals patients
Nonhoff C et al.

Pioneering Diagnostics