Společenská zodpovědnost

Jako hlavní aktér v oblasti diagnostiky in vitro, vychází model rozvoje společnosti bioMérieux ze závazku sloužit veřejnému zdraví. Tento dlouhodobý závazek vytváří zodpovědnost, která zahrnuje tři hlavní oblasti: zodpovědnost vůči společnosti, vůči našim pracovníkům a vůči našemu prostředí.

Pioneering Diagnostics