Odpad

Společnost bioMérieux pokračuje v rozvoji iniciativ, jejichž cílem je snížit množství odpadů u zdroje a zlepšit hospodaření s odpady na všech svých pracovištích. 

bioMérieux investuje značné prostředky a uplatňuje postupy správné praxe s cílem podpořit snižování objemu odpadů a optimalizovat jeho zpracování.

Při všech iniciativách společnosti jsou uplatňovány jasné principy:

 • snižování produkce odpadů,
 • opětovné použití,
 • recyklace a kompostování,
 • přeměna odpadů na energii,
 • likvidace.

Snižování tvorby odpadů u zdroje

 • Marcy l’Etoile (Francie): optimalizace výrobní linky VIDAS® SPR s cílem zabránit produkci zbytečných odpadů.

Zdokonalování systému hospodaření s odpady

 • Na konci roku 2011 bylo více než 60 % odpadů vyprodukovaných všemi subjekty společnosti bioMérieux recyklováno, kompostováno nebo spáleno s produkcí tepelné energie.
 • Systémy třídění odpadů jsou zavedeny na většině pracovišť.
 • Na pracovištích v Grenoblu, La Balme a Saint-Vulbas ve Francii nejsou žádné odpady likvidovány uložením na skládku. Pracoviště Durham v Severní Karolíně (USA) sleduje stejný cíl.
 • Kompostování potravinového odpadu na pracovišti La Balme: odpad z potravin se kompostuje a znovu používá na pracovišti namísto odeslání do externího zpracovatelského závodu.

Zvyšování informovanosti zaměstnanců

Společnost bioMérieux realizuje řadu iniciativ s cílem podpořit změny chování:

 • Management se aktivně podílí na propagaci správné praxe:
  • Na pracovišti v Durhamu v Severní Karolíně se pravidelně provádí kontrola recyklačních postupů v kancelářích a dodržování pravidel třídění odpadů. Management se účastní těchto kontrol a postupy správné praxe při třídění odpadů jsou dodržovány zhruba z 80 %.
 • Ve Francii jsou realizovány různé iniciativy během národního týdne udržitelného rozvoje, např. zvyšování informovanosti o správném způsobu likvidace elektrického a elektronického odpadu, a to s cílem připomenout zaměstnancům potřebu třídění odpadů.

Iniciativy a partnerství v komunitě

Jednotlivá pracoviště a dceřiné společnosti bioMérieux se účastní různých iniciativ zaměřených na hospodaření s odpady na úrovni místních komunit ve spolupráci s nevládními organizacemi, např:

 • EcoPrint a „Close the Gap“: V souvislosti s novým harmonizovaným systémem tisku EcoPrint, instalovaným ve společnosti bioMérieux, bylo vytvořeno partnerství s neziskovou organizací „Close the Gap” s cílem zajistit sběr nepotřebných tiskáren a dát tyto tiskárny k dispozici za nízkou cenu pro vzdělávací a zdravotnické projekty v rozvíjejících se zemích.
 • bioMérieux Kolumbie: Program „Recicladores“v Kolumbii: dceřiná společnost poskytuje recyklovatelné materiály rodinám, jejichž živobytí závisí na sběru a prodeji těchto materiálů (tzv. „recicladores").
 • Na pracovišti Craponne (Francie) se sbírají určité typy plastů a výtěžek z jejich prodeje je poskytován ve prospěch osob se zdravotním postižením.
Pioneering Diagnostics