bioMérieux CZ s.r.o.

bioMérieux CZ s.r.o. byla založena v roce 2005. Naše společnost nabízí široké portfolio produktů pro klinickou mikrobiologii, imunologii, průmyslovou mikrobiologii a to jak reagencie, přístroje, tak i servis. Poskytujeme komplexní služby v oblasti prodeje diagnostik, technické a aplikační podpory.

Historie bioMérieux CZ s.r.o.

bioMérieux CZ s.r.o. byla založena v roce 2005. Vznikla z původní organizační složky bioMérieux BV.

V jejím čele se vystřídalo 5 generálních manažerů:  Emmanuel Pierre Vignal, Stéphane Guerbert, Predrag Mašič a Bern Jung, novým jednatelem a generálním manažerem je od září roku 2020 p. Alexander Schneider. V současnosti zaměstnává pobočka 12 zaměstnanců, má obchodní tým pro klinické i průmyslové zákazníky a oddělení zákaznického servisu s technickou i aplikační podporou našich produktů. 

                                                                                                      

Naše zaměření

Systémy VITEK®, BacT/ALERT®, VIDAS®   jsou stěžejní přístroje používané v klinické i průmyslové oblasti. V České a Slovenské republice je instalováno dohromady více než 300 našich přístrojů v klinických a průmyslových laboratořích. Jedná se o uzavřené systémy, ke kterým bioMérieux poskytuje také veškeré reagencie a spotřební materiál nutný k provozu.

Dále bioMérieux nabízí aplikační a technickou podporu našim zákazníkům k zodpovězení veškerých otázek.

 

 

Věděli jste?
Že na přístroji VITEK® můžete provádět identifikace více než 560 mikroorganismů?
Věděli jste?
Že po celém světě je instalováno více než 28 000 systémů VIDAS®

Významné akvizice

Nejvýznamnější akvizice z hlediska organizace a produktů byla pro bioMérieux integrace společnosti Organon Teknika v roce 2001. 

Od roku 2001 bioMérieux získala další společnosti, které přinesly skupině bioMérieux nové možnosti a technologie: 

 • Bacterial Barcodes Inc. s genotypovacím systémem DiversiLab®
 • AB BIODISK s produktovou řadou Etest®
 • Argene® s řadou PCR k diagnostice monitorování transplantátů a respiračních infekcí 
 • AES s „modrou“ řadou mikrobiologické instrumentace
 • BioFire Inc. s revolučním systémem FilmArray® - multi-array systém k rychlé detekci (1h) infekčních agens ze vzorků z respiračního, gastro-intestinálního traktu a z krevních kultur.

2 velké a úspěšné spolupráce v oblasti mikrobiologie jsou:

 • Shimadzu poskytující MALDI-TOF technologii s velmi rozsáhlou databází pro mikrobiální identifikaci, propojenou se systémem VITEK® MS. 
 • Sysmex poskytující systémy pro rychlý močový screening, řada UF 1000i .

 

bioMérieux CZ s.r.o. dnes

bioMérieux CZ s.r.o.

Jednatelem a generálním manažerem bioMérieux CZ s.r.o. je od září roku 2020 p. Alexander Schneider, který současně vede i skupinu středoevropských poboček.  bioMérieux CZ s.r.o. je tak součástí skupiny Central Europe Cluster, kam patří kromě České republiky a Slovenska také pobočky v Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku a Švýcarsku a dále země zastoupené distributory - Litva, Lotyšsko, Estonsko, Ukrajina a Bělorusko. V současnosti zaměstnává bioMérieux CZ s.r.o.12 zaměstnanců, má obchodní tým pro klinické i průmyslové zákazníky a oddělení zákaznického servisu s technickou i aplikační podporou. Současně naše pobočka spolupracuje s několika distributory a to jak v České tak i Slovenské republicce.

 • V roce 2011 se bioMérieux CZ s.r.o. přestěhovala na svoji současnou adresu Na Pankráci v Praze 4, Hvězdova 1716/2b.
 • V roce 2012 získala certifikát ISO 9001:2008.    
 • V roce 2015 byl otevřen sklad zboží v distribučním centru Alloga - Alliance HealthCare v Brně Modřicích. Tento sklad zásobuje kromě České republiky a Slovenska také Rakousko a Maďarsko.
 • V roce 2017 získala certifikát ISO 9001:2015.
 • V roce 2020 oslavila bioMérieux CZ s.r.o. 15 let od svého vzniku.

 

Pioneering Diagnostics