Emise

Společnost bioMérieux realizuje vlastní iniciativy ke snížení emisí skleníkových plynů, se zvláštním zaměřením na jejich hlavní zdroje.

Společnost bioMérieux realizuje vlastní iniciativy ke snížení emisí skleníkových plynů, které se týkají zejména spotřeby energie, přepravy výrobků a cestování zaměstnanců.

Hodnocení skleníkových plynů

Na francouzských pracovištích společnosti bioMérieux probíhá hodnocení skleníkových plynů. Na základě tohoto přezkoumání bude vypracován akční plán pro snížení emisí.

Snížení emisí skleníkových plynů souvisejících se spotřebou energie

 • V roce 2011 společnost bioMérieux podepsala smlouvu na dodávky „zelené“ elektřiny pro pracoviště Marcy l'Etoile a Craponne ve Francii, která jsou dvěma ze tří pracovišť skupiny s nejvyšší spotřebou elektrické energie. Tato smlouva spolu s certifikátem obnovitelné energie RECS (Renewable Energy System Certificate) zajišťuje, že polovina energie dodávaná na obě pracoviště pochází z obnovitelných zdrojů.
 • Na některých pracovištích se využívají následující opatření pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů:
  • Použití solární tepelné energie k výrobě teplé vody pro kavárnu na pracovišti Craponne (Francie),
  • Výroba elektrické energie pomocí solárních panelů v Durhamu v Severní Karolíně (USA), kde se vyrobená elektřina odvádí zpět do místní elektrické sítě.

*RECS : Renewable Energy Certificate System (systém pro certifikaci energie z obnovitelných zdrojů

Snižování emisí souvisejících s přepravou výrobků

 • V roce 2011 společnost bioMérieux zvýšila výšku palet používaných k přepravě Petriho misek na nákladních automobilech do místa výroby v Tres Cantos (Španělsko) a k přepravě hotových výrobků z tohoto pracoviště do mezinárodního logistického centra v Saint-Vulbas (Francie).
  • Tato úprava znamená úsporu odpovídající zhruba 62 500 km silniční nákladní dopravy a 41 tun CO2 ročně.

Cestování zaměstnanců

Na interní úrovni je realizována řada osvětových iniciativ, jejichž cílem dosáhnout změn v chování.

 • Pilotní studie hodnotící práci z domova (telecommuting)
  • V průběhu roku 2012 byla realizována studie hodnotící efektivitu práce z domova po dobu více než 6 měsíců v rámci oddělení globálních služeb zákazníkům. Závěry z této studie posloužily jako základ pro širší uplatnění práce z domova.
 • Propagace spolujízdy v autě
  • Marcy l’Etoile (France)
   • Pro osoby využívající spolujízdu je vyhrazeno 40 parkovacích míst.
   • Vytvoření komunity pracovníků využívajících spolujízdu pro dané pracoviště společnosti bioMérieux a sousední pracoviště Sanofi Pasteur v rámci programu spolujízdy zavedeného úřady lyonské aglomerace.
   • Osvětové akce k prezentaci environmentálně šetrných druhů dopravy a programu spolujízdy.
  • Durham, Severní Karolína (USA), Grenoble (Francie)
   • Podpora programu spolujízdy využívající systém pro vzájemnou komunikaci potenciálních uživatelů spolujízdy.
   • Grenoble: na pracovišti jsou k dispozici dva vozy pro uživatele spolujízdy pro cestování mezi jednotlivými pracovišti bioMérieux.
 • Firemní automobilová politika
  • Podle firemní automobilové politiky nesmějí být emise CO2 vyšší než 140 g/km (nebo ekvivalent místní normy).
  • Uplatňování firemní automobilové politiky se hodnotí při interních kontrolách, které provádí globálním oddělením vnitřní kontroly u dceřiných společností skupiny.
 • Telekonference
  • Sedm pracovišť v rámci skupiny je nyní vybaveno zařízením pro virtuální přítomnost, které umožňuje konat schůze na dálku za vynikajících podmínek a omezuje potřebu cestování zaměstnanců. Pracoviště vybavená tímto zařízením jsou: Marcy L'Etoile a La Balme ve Francii, Šanghaj v Číně, Florencie v Itálii a Durham, Saint Louis a Cambridge v USA.
  • Mezi další nástroje používané při telekonferencích patří WebEx a WebEx Connect.

Chladicí plyny

Na pracovištích bioMérieux jsou zavedeny akční plány pro řízení chladicích plynů a souvisejících emisí skleníkových plynů.

 

Pioneering Diagnostics