Etika a její dodržování

Společnost bioMérieux usiluje o zavádění a uplatňování nejvyšších standardů etiky podnikání a dodržování předpisů při všech svých aktivitách.

Prosazujeme principy iniciativy Global Compact

Společnost bioMérieux je od roku 2003 členem mezinárodní iniciativy Global Compact pod záštitou Organizace spojených národů, jejímž cílem je řešit problémy vyvolané globalizací.

Prosazujeme etické standardy

Globální program etiky a shody zajišťuje shodu interní a veřejné politiky a praxe se závazky společnosti bioMérieux v oblasti organizační kultury etiky a integrity. Globální etický kodex pomáhá řídit rozhodování, činnost a chování zaměstnanců ve složitém a různorodém globálním prostředí obchodu.

Vážíme si našich obchodních partnerů

Naším cílem je budovat dlouhodobý vztah s dodavateli na základě odpovědného a udržitelného přístupu k nákupům, který je klíčem k našemu společnému úspěchu.

Zabezpečujeme globální jakost výrobků

Stále máme na paměti, že každý den na základě výsledků našich testů lékaři po celém světě rozhodují o léčbě a potravinářské nebo farmaceutické výrobky jsou uvolňovány ke spotřebě. Naše interní postupy se řídí politikou jakosti a systémem globálního řízení jakosti společnosti bioMérieux, které umožňují zabezpečit optimální výkonnost s vysoce kvalitními výsledky a dodržováním zákonných požadavků.

Posilujeme kontroly v našich obchodních postupech

Naše interní kontrolní skupina realizuje program posuzování rizik, provádí interní audity a konzultace s cílem zajistit důvěru zainteresovaných stran v naše obchodní výsledky a jejich udržitelnost.

 

Více informací na webové stránce společnosti bioMérieux

Pioneering Diagnostics