Voda

bioMérieux pokračuje ve svých iniciativách pro zlepšení ochrany vod a nakládání s odpadními vodami.

Opatření realizovaná od roku 2008 vedla na konci roku 2011 ke snížení spotřeby vody o více než 15 % (v m3/€m, ve srovnání s prodejem).

V současné době společnost bioMérieux realizuje své iniciativy ke snížení spotřeby vody a zvyšuje bdělost ohledně produkovaných odpadních vod.

Průmyslové použití vody

Společnost bioMérieux již nahradila své stávající chladicí systémy s otevřenou smyčkou a pokračuje ve svém úsilí o snížení spotřeby průmyslové vody.

 • Craponne (Francie)
  • Změny protokolu čištění některých tanků používaných ve výrobním procesu umožňují ušetřit 500 m3 čištěné vody ročně, při použití detergentu, který lze používat opakovaně během několika mycích cyklů.
  • V roce 2012 byla stará vzduchová chladicí věž nahrazena novým systémem, který používá méně vody.
 • La Balme (Francie)
  • Odstranění dvou vzduchových chladicích věží v roce 2011 přispělo ke snížení spotřeby vody na pracovišti o 13 %.
    

Použití vody mimo průmysl

 • Florence (Itálie)
  • Na pracovišti se postupně modernizuje potrubí s cílem eliminovat úniky v distribuční síti. Tato opatření vedla ke snížení spotřeby vody na pracovišti mezi rokem 2010 a 2011 přibližně o 40 %.
 • bioMérieux Chile
  • Tato dceřiná společnost snížila roční spotřebu vody o 48 % díky instalaci systému na úsporu vody v roce 2011.
    

Monitorování úrovně spotřeby a detekce netěsností

Výrobní závody společnosti bioMérieux (subjekty s nejvyšší úrovní spotřeby vody) jsou obeznámeny s tím, že je třeba sledovat spotřebu a detekovat případné netěsnosti.

 • Craponne (Francie)
  • Na pracovišti je zaveden systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001.
 • Tres Cantos (Španělsko)
  • Zavedení nápravných opatření umožnilo snížit spotřebu vody na pracovišti přibližně o 30 %.
    

Sběr dešťové vody

 • Marcy L'Étoile (Francie)
  • Nejnovější budovy jsou vybaveny zařízením pro sběr dešťové vody za účelem zavlažování.
 • La Balme (Francie)
  • Plány pro novou budovu na pracovišti La Balme byly navrženy s ohledem na certifikaci HQE* a v rámci budovy bude shromažďována dešťová voda pro zajištění dodávek vody na toalety.

*Haute Qualité Environnementale (Francouzský systém certifikace šetrnosti k životnímu prostředí)
 

Nakládání s odpadní vodou

 • Craponne (Francie)
  • Společnost bioMérieux v roce 2012 instalovala na tomto pracovišti systém pro neutralizaci odpadních vod.
 • Marcy L'Étoile (Francie)
  • Pracoviště usiluje o zavedení programu měření a analýzy odpadních vod v rámci národní iniciativy realizované po celé Francii.
    

Období sucha

 • V obdobích sucha společnost bioMérieux postupuje v souladu s pokyny vydanými místními orgány s ohledem na ochranu vody.
Pioneering Diagnostics