Lidé a komunity

Nikdy nezapomínáme na naši odpovědnost vůči týmům, které stojí za našimi úspěchy, a vůči komunitám, které podporují naše pracoviště po celém světě.

bioMérieux klade zvláštní důraz na kvalitu našich lidských a pracovních vztahů.

  • Úzce spolupracujeme s našimi sociálními partnery, zejména se zaměřením na oblast zdraví a integrace na pracovišti.
  • Důrazně se zasazujeme o rozvoj a udržení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v naší společnosti.
  • Zajišťujeme osobní a profesní rozvoj zaměstnanců prostřednictvím školení, které rozšíří jejich dovednosti a poskytne jim podporu po celou jejich kariéru.

Jako sociálně odpovědná firma podporujeme prostřednictvím sponzoringu a filantropie projekty:

  • související s naší oblastí odbornosti a s naším posláním zlepšovat veřejné zdraví,
  • zvyšující dostupnost zdravotní péče, zejména v rozvíjejících se zemích,
  • v komunitách, v nichž se nacházejí naše pracoviště a dceřiné společnosti a v nichž se podílíme na kulturních a sociálních filantropických projektech.

 

Společnost bioMérieux byla jmenována vítězem Evropské ceny pro podnikatele (European Business Awards, EBA) za Francii.

Soutěž EBA oceňuje a odměňuje vynikající výsledky, nejlepší postupy a inovace v rámci celé evropské podnikatelské komunity.

Další informace o cenách a jejich vítězích najdete na stránkách

 www.businessawardseurope.com

Pioneering Diagnostics