Papír

Společnost bioMérieux se zavázala ke snižování spotřeby papíru na interní i externí úrovni. 

Iniciativy v rámci osvěty a opatření k racionalizaci spotřeby papíru umožnily během pouhých tří let (od roku 2008 do roku 2011) snížit spotřebu papíru ve společnosti bioMérieux:

  • o více než 40 % ve Francii,
  • o 30 % ve Spojených státech amerických.

Elektronické návody k použití

Společnost bioMérieux pokračuje v poskytování návodů k použití ke svým reagenciím v elektronické podobě namísto papírových výtisků všude, kde to povolují místní předpisy. Návody k použití v elektronické podobě jsou nyní k dispozici u řad TEMPO®, BacT/ALERT® Industry, Lyphocults® a Etest®.

  • V roce 2011 společnost ušetřila přibližně 80 tun papíru.
  • Elektronický formát navíc předchází problémům, které jsou spojeny s likvidací zastaralých verzí tištěných návodů k použití.

Tiskový systém EcoPrint

Tento tiskový systém kromě svých dalších výhod umožňuje racionálněji hospodařit s papírem díky přesnějšímu monitorování a sledovatelnosti úrovně spotřeby.

Oboustranný tisk a černobílý tisk namísto barevného tisku jsou nastaveny jako výchozí nastavení.

EcoPrint je zaveden v řadě dceřiných společností v Evropě, Spojených státech amerických, Asii, Latinské Americe a Austrálii.

Elektronické řízení dokumentů

Tento systém byl zaveden v roce 2010 a v současné době pokrývá téměř 20 000 dokumentů. Přispívá ke snížení spotřeby papíru, protože celý proces řízení dokumentů (tj. vytvoření, přezkoumání, schválení, uveřejnění a všechny následné změny) se provádí elektronicky.

 

Pioneering Diagnostics