Energie

Společnost bioMérieux omezuje použití neobnovitelných zdrojů energie a zlepšuje energetickou účinnost svých zařízení a budov.

Společnost bioMérieux zároveň pokračuje v rozvoji použití obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti svých zařízení a budov. Řada opatření realizovaných od roku 2008 vedla k poklesu spotřeby energie o 14 % na konci roku 2011 (MWh/€m ve srovnání s prodejem).

Obnovitelné zdroje energie

V roce 2011 společnost bioMérieux podepsala smlouvu na „zelené“ dodávky elektřiny pro pracoviště Marcy l'Etoile a Craponne ve Francii, která mají vysokou spotřebu energie.

  • Tato smlouva zajišťuje, že polovina energie dodávaná na obě pracoviště bude pocházet z obnovitelných zdrojů, včetně souvisejících certifikátů obnovitelné energie RECS (Renewable Energy System Certificate).

Společnost bioMérieux navíc na některých pracovištích vyrábí energii z obnovitelných zdrojů:

  • Použití solární tepelné energie k výrobě teplé vody pro kavárnu na pracovišti Craponne.
  • Výroba elektřiny pomocí fotovoltaických panelů na pracovišti v Durhamu v Severní Karolíně (USA): Vyrobená elektřina se odvádí zpět do místní elektrické sítě.
  • Využití obnovitelných zdrojů energie se navíc zvyšuje i u dceřiných společností bioMérieux.

Energetická účinnost zařízení

Společnost bioMérieux nadále pokračuje ve zvyšování energetické účinnosti svých zařízení prostřednictvím různých iniciativ:

  • Durham, Severní Karolína: výměna ovládacích prvků vytápění, ventilace a klimatizace v administrativní budově pracoviště, která zvyšuje flexibilitu regulace teploty a zlepšuje energetickou efektivitu budovy. Související roční úspora energie se odhaduje na 1 140 MWh, což představuje více než 30 000 USD.
  • bioMérieux Německo:
    • Instalace nového chladicího systému ve skladu s očekávanými úsporami energie ve výši 25 %.
    • V lednu 2012 bylo instalováno nové, dálkově regulované plynové zařízení pro výrobu tepla a energie, které zajišťuje výrobu elektřiny a vytápění pro celý areál.
Pioneering Diagnostics