Eko-efektivita

Společnost bioMérieux se prostřednictvím svého programu „BIOMÉRIEUX GOES GREEN“ snaží snížit dopad svých aktivit na životní prostředí a zlepšit svou účinnost z hlediska využití zdrojů.

Akční plán pro životní prostředí BIOMÉRIEUX GOES GREEN byl spuštěn v roce 2008. Zaměřuje se na následujících pět klíčových oblastí:

 

  • V průběhu 5 let společnost bioMérieux díky tomuto programu
    • snížila spotřebu papíru ve Francii téměř o 36 % a ve Spojených státech amerických více než o 19 %,  
    • snížila spotřebu energie o 14  %*.
  • Program BIOMÉRIEUX GOES GREEN je podporován interně prostřednictvím globální sítě 40 „zelených šampionů“** zaměstnaných na pracovištích společnosti a ve dceřiných společnostech.
  • Společnost bioMérieux formálně zavedla tento environmentální přístup implementací systému environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001. V roce 2013 byla potvrzena certifikace podle ISO 14001 pro bioMérieux Švýcarsko, bioMérieux Brazílie a bioMérieux UK a výrobní závod Craponne ve Francii úspěšně prošel procesem certifikace.

* MWh/€m ve srovnání s prodejem
** odborníci v oblasti životního prostředí

Pioneering Diagnostics