• bioMérieux Česká republika

VIDAS® NT-proBNP2

Vyloučení nebo potvrzení akutního srdečního selhání

VIDAS® NT-proBNP2 je užitečný nástroj pro rychlé klinické vyhodnocení a diagnostiku pacientů se suspektním srdečním selháním.

 • Vysoká senzitivita a specificita
 • Umožňuje včas zahájit vhodnou léčbu
 • Nákladově efektivní nástroj, přizpůsobený pro naléhavé situace
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

VIDAS® NT-proBNP2 je automatizovaný kvantitativní test ke stanovení N-terminální frakce mozkového natriuretického peptidu v lidském séru nebo plazmě metodou ELFA (enzymová fluorescenční analýza). Včasná diagnóza srdečního selhání je zásadním předpokladem pro zlepšení stavu pacienta. Využití NT-proBNP2 může pomoci lékařům optimalizovat péči o pacienty s dušností na odděleních urgentního příjmu. Bylo prokázáno, že použití tohoto testu vede k významným úsporám nákladů zdravotnických systémů díky kratší hospitalizaci na odděleních neodkladné péče a nižší četnosti opakovaných hospitalizací.(1)

Osvědčený marker srdečního selhání

Mezinárodní doporučené postupy uvádějí vyšetření natriuretického peptidu typu B v diagnostice srdečního selhání (SS) u akutních i neakutních pacientů.(2)

Na odděleních neodkladného příjmu (ED) je stanovení NT-proBNP zvláště vhodné pro třídění pacientů s akutní dušností a suspektním akutním SS. Jedná se o vysoce senzitivní a specifický marker pro vyloučení (jednotná mezní hodnota pro vyloučení 300 pg/ml) nebo potvrzení akutního SS (mezní hodnoty pro potvrzení adjustované na věk).(3)

 

**Oblast mezi mezní hodnotou pro vyloučení (<  300 pg/ml) a mezními hodnotami (adjustovanými na věk) pro potvrzení se označuje jako „šedá zóna“.

NT-proBNP při hodnocení a třídění pacientů s akutní dušností na odděleních urgentního příjmu (4
Klikněte pro zvětšení
»


 

V primární péči je NT-proBNP obzvláště vhodný jako vodítko pro odeslání pacienta se symptomatickým chronickým SS ke specialistovi, protože umožňuje vyloučit suspektní systolickou dysfunkci levé komory. U ambulantně léčených pacientů s chronickým SS se očekávají nižší hodnoty NT-proBNP než u pacientů s akutním SS. Mezinárodní doporučení uvádějí jedinou mezní hodnotu 125 pg/ml pro vyloučení SS u pacientů s neakutními symptomy. Nicméně v recenzované literatuře se doporučuje spíše použití mezních hodnot pro daný věk, aby v těchto případech nedocházelo ke ztrátě specificity.(5)


 

NT-proBNP v primární péči

 

Vysoká senzitivita a specificita

VIDAS® NT-proBNP2 umožňuje přesnou diagnózu srdečního selhání, zejména při použití s doporučenými prahovými hodnotami pro daný věk:


 

Hladiny NT-proBNP2 u testu VIDAS® NT-proBNP2 navíc silně korelují se závažností srdečního selhání hodnocenou pomocí klasifikace NYHA:

 

Údaje z klinických validačních studií testu VIDAS NT-proBNP2* - Klikněte pro zvětšení »

 

 * Podrobné informace o funkčních charakteristikách jsou uvedeny v příbalovém letáku

 

Snadné použití

 • Rychlé stanovení výsledku: pouze 20 minut
 • All-inclusive souprava
 • Reagencie k přímému použití
 • Dlouhá doba použitelnosti
 • Omezená potřeba kalibrace a kontrol (jednou měsíčně)
 • Kompatibilita protokolu s testy VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT, VIDAS® Galectin-3, VIDAS® Troponin I Ultra
   

Nákladová efektivita

 • Jednodávkový formát testu VIDAS® NT-proBNP2: proveďte pouze test, který potřebujete
 • Použití testu NT-proBNP vede k úspoře nákladů na odděleních urgentního příjmu:
   

 


 

Test NT-proBNP je nákladově efektivní při diagnostice a léčbě pacientů s dušností na odděleních urgentního příjmu(1)

 

 

Reference:

 1. Moe G.W, Howlett J, Januzzi JL, et al. N-terminal Pro-B-type natriuretic peptide testing improves the management of patients with suspected acute heart failure. Primary results of the Canadian prospective randomized multicenter IMPROVE-CHF study. Circulation 2007;115: 3103-3110.
 2. McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, et al.; ESC Committee for Practice Guidelines. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2012;33:1787-847
 3. Januzzi JL, van Kimmenade R, et al. NT-proBNP testing for diagnosis and short-term prognosis in acute destabilized heart failure: an international pooled analysis of 1256 patients: the International Collaborative of NT-proBNP Study. Eur Heart J. 2006 ;27:330-7.
 4. Januzzi JL, Chen-Tournoux AA, Moe G. Amino-terminal pro-B-type natriuretic peptide testing for the diagnosis or exclusion of heart failure in patients with acute symptoms. Am J Cardiol. 2008;101 (Suppl.):29A-38A.
 5. Hildebrandt P, Collinson PO, et al. Age-dependent values of N-terminal pro-B-type natriuretic peptide are superior to a single cut-point for ruling out suspected systolic dysfunction in primary care. Eur Heart J. 2010;31:1881-9.

 

Technické specifikace pro VIDAS® NT-proBNP2
Referenční číslo 30458
Testy/souprava 60
Doba do stanovení výsledku 20 minut
Rozhodovací mezní (cut-off) hodnoty Vylučovací mezní hodnoty:
Neakutní začátek:125 pg/ml
Akutní začátek: 300 pg/ml
Typ vzorku Plazma nebo sérum
Velikost vzorku 200 µl
Četnost kalibrací 28 dnů
Doba použitelnosti 12 měsíců

 

 

Pro ověření dostupnosti výrobků ve vaší zemi kontaktujte místního zástupce společnosti bioMérieux.

Doporučené postupy

Související publikace

 

Pioneering Diagnostics