• bioMérieux Česká republika
 • bioMérieux Česká republika

BACT/ALERT® kultivační média

Zajišťuje optimální prostředí pro záchyt celé řady organismů, včetně bakterií, houbových organismů a mykobakterií

 • Flexibilní média umožňují záchyt organismů z mnoha typů vzorků, od krve po sterilní tělní tekutiny
 • Kolorimetrická technologie a sofistikované algoritmy minimalizují výskyt falešně negativních výsledků
 • Dále jsou k dispozici standardní a specializovaná antimikrobiální neutralizační média pro záchyt růstově náročných organismů
 • Nerozbitné plastové lahvičky zajišťují maximální bezpečnost bez dopadu na funkční charakteristiky
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Kolorimetrická detekce předčí ostatní technologie

Použití kultivačních médií BACT/ALERT® s kolorimetrickou detekcí představuje sofistikovanou technologii, která předčí ostatní metody. Speciální senzory na bázi tekutých emulzí (LES) ve spodní části každé kultivační lahvičky viditelně změní barvu při každé změně pH v důsledku zvýšené produkce CO2 mikroorganismy. Přístroje BACT/ALERT® 3D měří změnu barvy každých deset minut a následně analyzují naměřené změny. Sofistikované algoritmy, včetně unikátního „prahového“ algoritmu, zajišťují včasnou detekci mikroorganismů. Viditelná změna zbarvení vám pomůže identifikovat potenciální pozitivní lahvičky před zadáním do systému, a to dokonce i v případě zpoždění lahviček během tranzitu. Proto se můžete spolehnout na přesnou detekci a rychlý záchyt mikroorganismů z různých typů vzorků.

les-bact-alert.jpg

Show in media library: 

 • Technologie a sofistikované algoritmy pomáhají minimalizovat výskyt falešně negativních výsledků v důsledku opožděného zadání
 • Nízká četnost výskytu falešně pozitivních výsledků
 • Vizuální nevratná změna zbarvení

 

Flexibilní média umožňují spolehlivý záchyt

Kultivační média BACT/ALERT® představují komplexní řadu médií v lahvičkách pro zajištění rychlého záchytu široké řady mikroorganismů, včetně bakterií, mykobakterií, houbových organismů a kvasinek. Kultivační média BACT/ALERT® mohou detekovat 98 % izolátů z různých typů vzorků, včetně krve, sterilních tělních tekutin a sputa, během 72 hodin.*

 • Schváleno úřadem FDA pro krev, sterilní tělní tekutiny a krevní destičky
 • Záchyt široké řady mikroorganismů
 • Specializované lahvičky pro záchyt mykobakterií
 • Antimikrobiální neutralizační média pro růstově náročné organismy optimalizují záchyt u pacientů na antimikrobiální terapii

*Bourbeau PP and Pohlan JK. Three days of incubation may be sufficient for routine blood cultures with BACT/ALERT® FAN® blood culture bottles. J Clin Microbiol. 2001; 39(6): 2079-82.

 

Nová média FAN® Plus: Optimalizovaná doba do detekce a záchytu

Naše médium příští generace Fastidious Antimicrobial Neutralization Plus media (FAN® Plus) nabízí optimalizovaný čas do detekce a záchytu. Lahvičky s médiem FAN® Plus zajišťují jasnější barvení podle Grama a obsahují nové adsorpční polymerové kuličky, které umožňují neutralizaci antimikrobiální aktivity.

 • Optimalizovaný záchyt mikroorganismů
  • Pozměněná média zajišťují robustní prostředí, které podporuje mikrobiální růst pro bakterie a kvasinky
  • Účinný růst organismů v krvi a sterilních tělních tekutinách
  • Pokyny pro funkční charakteristiky růstu za podmínek opožděného zadání
 • Optimalizovaná doba do detekce
  • Účinná neutralizace antimikrobiální aktivity vytváří lepší prostředí pro růst a detekci organismu

Bezpečnost a účinnost: důvěřujte průkopníkům v oblasti plastových odběrových lahviček

Společnost bioMérieux představila jako první revoluční vícevrstvé plastové lahvičky. Lahvičky jsou vyrobeny z polykarbonátového materiálu a jejich trojitá vrstva zajišťuje vhodné prostředí pro záchyt mikroorganismů. Tyto nerozbitné lahvičky významně zvyšují bezpečnost v laboratoři, protože eliminují možnost náhodného rozlití, potenciální expozice biologickému nebezpečí a pořezání skleněnými úlomky. Vzhledem k nižší hmotnosti mají lahvičky přidanou výhodu v tom ohledu, že snižují náklady na dopravu a likvidaci. A jak bylo prokázáno v mnoha studiích, je důležité, že souběžně se všemi těmito zjevnými výhodami zůstává zachována i optimální funkčnost z hlediska záchytu a doby do detekce.

 • Nerozbitné lahvičky snižují možnost expozice biologicky nebezpečným látkám
 • Jsou o 2/3 lehčí než sklo
 • Nákladově efektivní uchovávání, přeprava a likvidace
 • Vícevrstvé provedení nepropustné pro plyny udržuje aerobní nebo anaerobní prostředí
 • Umožňuje přizpůsobení na řadu různých protokolů a pneumatickou dopravu bez speciálního kontejneru

 

Standardní média

  Typ lahvičky Složení média Typ vzorku Objem vzorku

BACT/ALERT® SA
Standard Aerobic
- ref. č. 259789

40 ml suplementovaného trypton sójového bujonu (TSB

Krev nebo primárně sterilní
tělesné tekutiny (SBF)

Max. 10 ml

BACT/ALERT® SN
Standard Anaerobic
- ref. č. 259790

40 ml TSB Krev nebo SBF Max. 10 ml

 

Média s neutralizací antimikrobiální aktivity pro záchyt růstově náročných mikroorganismů (FAN® Plus)

  Typ lahvičky Složení média Typ vzorku Objem vzorku

BACT/ALERT® FA Plus
- Ref. 410851

30 ml suplementovaného komplexního média obsahujícího adsorpční polymerové kuličky

Krev nebo
primárně sterilní
tělesné tekutiny (SBF)

Max. 10 ml

BACT/ALERT®
FN Plus

- ref. č. 410852

40 ml suplementovaného komplexního média obsahujícího adsorpční polymerové kuličky 

Krev nebo SBF Max. 10 ml
 

BACT/ALERT® PF Plus
- Ref. 410853

30 ml suplementovaného komplexního média obsahujícího adsorpční polymerové kuličky 

Krev Max. 4 ml

 

Média pro detekci mykobakterií

  Typ lahvičky Složení média Typ vzorku Objem vzorku
BACT/ALERT® MP Mycobacteria Process -
Ref. č. 419744 Pro použití s výrobkem ref. č. 414997
10 ml suplementovaného bujonu Middlebrook 7H9. Zpracovaný vzorek nebo SBF kromě krve. 0,5 ml

 

Testování QC krevních destiček

  Typ lahvičky Složení média Typ vzorku Objem vzorku
BACT/ALERT®
BPA Aerobic Platelet kultivační lahvičky
– ref. č. 279018
nebo
EU ref. č.
279044
40 ml suplementovaného trypton sójového bujonu (TSB) Jednotky trombocytů z aferézy deleukotizované (LRAP) a jednotky nebo shluky až šesti (6) jednotek deleukotizovaných destičkových koncentrátů z plné krve (LRWBPC) 4 – 10 ml
BACT/ALERT®
Kultivační lahvičky BPN Anaerobic Platelet
ref. č. 279019
nebo
EU ref. č.
279045
40 ml suplementovaného trypton sójového bujonu (TSB) Jednotky trombocytů z aferézy deleukotizované (LRAP) a jednotky nebo shluky až šesti (6) jednotek deleukotizovaných destičkových koncentrátů z plné krve (LRWBPC) 4 – 10 ml

 

Greiner Bio-One VACUETTE® bezpečnostní odběrové soupravy pro odběr vzorků krve a plnicí adaptér*

  Popis Číslo výrobku # Balení
VACUETTE® bezpečnostní odběrové soupravy pro odběr vzorků krve
Obsahuje jehlu, hadičku a Greinerův adaptér ve sterilním balení.
Ref. č. 413251 - Velikost jehly 21G, hadička 30 cm. Ref. č. 413201 - Velikost jehly 23G, hadička 30 cm. Ref. č. 415419 - Velikost jehly 21G, hadička 19 cm. Ref. č. 415450 - Velikost jehly 23G, hadička 19 cm Krabice po 240
Nesterilní adaptér pro rozplnění
Nesterilní víčko adaptéru se zdokonaleným tvarem krčku pro připojení k vakuovým zkumavkám bez nutnosti vložky. (Konektor Luer s vnitřním závitem).
450181 320

 

 • Praktický školicí kurz
 • Neomezená technická podpora po telefonu
 • Veškerý další aktuálně dostupný servis a podpora

 

Doporučení pro odběr

 

BACT/ALERT® 3D: ZDRAVOTNICKÉ PUBLIKACE

 

Výtěžnost standardních médií:

Mirret S, Reller LB, Petti CA, Woods CW, Vazirani B, Sivadas R, and Weinstein MP. Controlled Clinical Comparison of BacT/ALERT® Standard Aerobic Medium with BACTEC Standard Aerobic Medium for Culturing Blood. J. Clin Microbiol. 2003; 41(6):2391-2394.

Bernard D, Verschraegen G, Claeys G, Lauwers S, Rosseel P. Bilophila wadsworthia bacteremia in a patient with gangrenous appendicitis. Clin Infect Dis. June 1994;18:1023-1024.

 

Standardní média vs. média FAN®:

Weinstein MP, Mirrett S, Reimer LG, Wilson ML, Smith-Elekes S, Chuard CR, Joho KL, Reller LB. Controlled evaluation of BacT/ALERT standard aerobic and FAN® aerobic blood culture bottles for detection of bacteremia and fungemia. J Clin Microbiol. 1995;33(4):978-981.

Wilson ML, Weinstein MP, Mirrett S, Reimer LG, Feldman RJ, Chuard CR, Reller LB. Controlled evaluation of BacT/ALERT® standard anaerobic and FAN® anaerobic blood culture bottles for the detection of bacteremia and fungemia. J Clin Microbiol. 1995;33(9):2265-2270.

McDonald LC, Fune J, Gaido LB, Weinstein MP, Reimer LG, Flynn TM, Wilson ML, Mirrett S, Reller LB. Clinical importance of increased sensitivity of BacT/ALERT® FAN® aerobic and anaerobic blood culture bottles. J Clin Microbiol. 1996;34(9):2180-2184.

Mirrett S, Everts RJ, Reller LB. Controlled Comparison of Original Vented Aerobic FAN® Medium with New Nonvented BacT/ALERT® FA Medium for Culturing Blood. J Clin Microbiol. 2001;39(6):2098-2101.

Mirrett S, Petti CA, Woods CW, Magadia R, Weinstein MP, Reller LB. Controlled Clinical Comparison of the BacT/ALERT® FN and the Standard Anaerobic SN Blood Culture Medium. J Clin Microbiol. 2004;42(10):4581-4585.

 

FAN® vs. BACTEC Plus:

Ziegler R, Johnscher I, Martus P, Lenhardt D, Just HM. Controlled clinical laboratory comparison of two supplemented aerobic and anaerobic media in automated blood culture systems to detect bloodstream infections. J Clin Microbiol. 1998; 36(3):657-661.

Pohlman JK, Kirkley BA, Easley KA, Basille BA, Washington JA. Controlled clinical evaluation of BACTEC Plus Aerobic/F and BacT/ALERT® aerobic FAN® bottles for detection of bloodstream infections. J Clin Microbiol. 1995;33(11):2856-2858.

Jorgensen JH, Mirrett S, McDonald LC, Murray PR, Weinstein MP, Fune J, Trippy CW, Masterson M, Reller LB. Controlled clinical laboratory comparison of BACTEC Plus Aerobic/F Resin medium with BacT/ALERT® Aerobic FAN® medium for detection of bacteremia and fungemia. J Clin Microbiol. 1997;35(1):53-58.

 

Média FAN Plus:

Altun O, Almuhayawi M, Ullberg M and Ozenci V, Clinical Evaluation of the FilmArray Blood Culture Identification Panel in Identification of Bacteria and Yeasts from Positive Blood Culture Bottles, J. Clin. Microbiol. 2013, 51(12):4130.

Amarsy-Guerle R, Mougari F, Jacquier H, Oliary J, Benmansour H, Riahi J, Bercot B, Raskine L and Cambau E. High medical impact of implementing the new polymeric bead-based BacT/ALERT® FA Plus and FN Plus blood culture bottles in standard care, Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2015 Feb. Doi: 10.1007/s10096-015-2319-8

Kirn TJ, Mirrett S, Reller LB, Weinstein MP, Controlled Clinical Comparison of BacT/ALERT FA Plus and FN Plus Blood Culture Media with BacT/ALERT FA and FN Blood Culture Media, J. Clin. Microbiol. doi:10.1128/JCM.03063-13.

Lee DH, Kim SC, Bae IG, Kim S,  Clinical Evaluation of BacT/Alert FA Plus and FN Plus Bottles Compared with Standard Bottles, J. Clin. Microbiol. 2013, 51(12):4150.

Mitteregger D, Barousch W, Nehr M,  Kundi M,  Zeitlinger M , Makristathis A and Hirschl AM, Neutralization of Antimicrobial Substances in New BacT/Alert FA and FN Plus Blood Culture Bottles, J. Clin. Microbiol. 2013, 51(5):1534.

Doern C, Mirrett S, Halstead D, Abid J, Okada P and Reller B. Controlled Clinical Comparison of New Pediatric Medium with Adsorbent Polymeric Beads (PF Plus) versus Charcoal-Containing PF Medium in the BacT/Alert Blood Culture System.  J. Clin. Microbiol. 2014 52(6): 1898-1900.

 

Média FAN Plus vs. BACTEC Plus:

Fiori B, D'Inzeo T, Di Florio V, De Maio F, De Angelis G, Giaquinto A, Campana L, Tanzarella E, Tumbarello M, Antonelli M, Sanguinetti M, Spanu T. Performance of Two Resin-Containing Blood Culture Media in Detection of Bloodstream Infections and in Direct Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) Broth Assays for Isolate Identification: Clinical Comparison of the BacT/Alert Plus and Bactec Plus Systems.  J. Clin. Microbiol.  2014 52(10): 3558-3567

 

 

Tělní tekutiny:

Bourbeau P, Riley J, Heiter BJ, Master R, Young C, Pierson C. Use of the BacT/ALERT® blood culture system for culture of sterile body fluids other than blood. J Clin Microbiol. 1998;36(11):3273-3277.

 Alfa MJ, Degagne P, Olson N, Harding KM. Improved detection of bacterial growth in continuous ambulatory peritoneal dialysis effluent by use of BacT/ALERT® FAN® bottles. J Clin Microbiol. 1997;35(4):862-866.

 

Skleněné vs. plastové lahvičky:

Snyder JW, Munier GK, Bostic GD, Bozigar PS, Hanna R. Evaluation of a Plastic Nonvented Aerobic Blood Culture bottle for Use with the BacT/ALERT® Microbial Detection System. J Clin Microbiol 2002; 40(12): 4757-4759.

Petti, CA, Mirrett S, Woods CW, and Reller LB. Controlled Clinical Comparison of Plastic versus Glass Bottles of BacT/ALERT® PF Medium for Culturing Blood from Children. J Clin Microbiol 2005; 43(1): 445–447

Petti CA, Mirrett S, Woods CW, Reller LB, Controlled clinical comparison of plastic and glass bottles of BacT/ALERT® FA medium for culturing organisms from blood of adult patients. J Clin Microbiol 2005; 43(4), 1960-1962

 

Pediatrické použití:

Alpern E, Alessandrini E, Bell L, Shaw K, McGowan L. Occult bacteremia from a pediatric emergency department: current prevalence, time to detection, and outcome. Pediatrics. 2000;106(3):505-511.

 McGowan K, Foster J, Coffin S. Outpatient pediatric blood cultures: time to positivity. Pediatrics. 2000;106(2):251-255.

 Krishner KK, Gibb P, CorbettS, and Church DEIDRE. Comparison of the BacT/ALERT® PF Pediatric FAN® Blood Culture Bottle with the Standard Pediatric Blood Culture Bottle, the Pedi-BacT J Clin Microbiol. 2001;39(8): 2880-2883.

 

BACT/ALERT® vs. ESP:

Welby-Sellenriek PL, Keller DS, Ferrett RJ, Storch GA. Comparison of the BacT/ALERT® FAN® aerobic and the Difco ESP 80A aerobic bottles for pediatric blood cultures. J Clin Microbiol. 1997;35(5):1166-1171.

 Doern G, Barton A, Rao S. Controlled comparative evaluation of BacT/ALERT® FAN® and ESP 80A aerobic media as means for detecting bacteremia and fungemia. J Clin Microbiol. 1998; 35(9):2686-2689.

 

Mykobakterie, kvasinky a plísně:

Alcaide F, Benitez MA, Escriba JM, Martin R. Evaluation of the BACTEC MGIT 960 and the MB/BacT systems for recovery of mycobacteria from clinical specimens and for species identification by DNA AccuProbe. J Clin Microbiol. 2000;38(1):398-401.

 Crump J, Tanner DC, Mirrett S, McKnight CM, Reller LB, Controlled Comparison of BACTEC 13A, Myco/F Lytic, BacT/ALERT® MB and Isolator 10 Systems for Detection of Mycobacteremia. J Clin Microbiol 2003;41(5):1987-1990.

 McDonald, L., Weinstein, M., Fune, J., Mirrett, S., Reimer, L., Reller, B., Controlled Comparison of BacT/ALERT® FAN® Aerobic Medium and Bactec Fungal Blood Culture Medium for Detection of Fungemia, J Clin Microbiol 2001:39(2): 622–624.

 

Jiné:

Bourbeau P and Foltzer M. Routine Incubation of BacT/ALERT FA and  FN Blood Culture Bottles for More than 3 Days May Not Be Necessary.  J Clin Microbiol. 2005: 43(5): 2506-2509.

 Seegmuller I, Eschenbach U, Kamereck K. Sensitivity of the BacT/ALERT® FA medium for detection of Pseudomonas aeruginosa in pre-incubated blood cultures and its temperature dependence. J Med Microbiol, (2004); 53. 869-874.

Pioneering Diagnostics