XV. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Date : 19 - 21 Červen 2022

Registration: 
Informace o účastníkovi
Order

Participant 1

Occurrence date: 
19 Červen, 2022 to 21 Červen, 2022
 • bioMérieux Česká republika

TTV R-GENE®

 • Real-time PCR kit k detekci a kvantifikaci Torque Teno viru (TTV) s využitím pro management transplantace
 • Monitorování virové nálože TTV lze použít k hodnocení stavu imunity u dospělých pacientů po transplantaci a je pomůckou při posouzení funkce imunitního systému
 • Monitorování TTV může pomoci optimalizovat dávkování imunosupresiv, které snižují riziko infekce a zároveň odmítnutí transplantovaného orgánu
 • Produkt TTV R- GENE je součástí projektu financovaného EU (TTV GUIDE TX). Cílem tohoto projektu je prokázat bezpečnost a předběžnou účinnost dávkování imunosupresiv na základě naměřené hodnoty TTV u pacientů po transplantaci ledvin.

 

Torque Teno Virus (TTV): marker pro sledování funkce imunitního systému

Odmítnutí štěpu v důsledku nedostatečné imunosuprese je hlavní příčinou chronické dysfunkce štěpu. Optimalizace imunosupresivních léků je zásadním krokem k minimalizaci rizika infekce a rejekce, a tím k prodloužení přežití pacienta a štěpu.

Torque Teno Virus (TTV) je nepatogenní virus a téměř každý je jeho nositelem. Výzkum prokázal, že počet kopií TT viru v periferní krvi, souvisí se mírou imunosuprese hostitele (1,2,3). Pokud je imunitní systém silný, je virová nálož TTV nízká, což ukazuje na riziko odmítnutí štěpu [6,8]. Pokud je imunitní systém slabý, je virová nálož TTV vysoká a to naopak ukazuje na riziko oportunních infekcí (4, 10, 16).

 

Kvantifikace virové nálože TTV v krvi příjemců transplantátu může pomoci optimalizovat imunosupresivní léčbu, a tím snížit riziko infekcí i odmítnutí transplantovaného orgánu.

Evropský projekt transplantace ledvin

Projekt financovaný EU – TTV GUIDE TX – cílem projektu je prokázat bezpečnost a předběžnou účinnost dávkování imunosupresiv na základě naměřené hodnoty TTV u pacientů po transplantaci ledvin. Sledování hladiny TTV umožňuje komplexní a personalizované posouzení stavu funkce imunitního systému. Poprvé bude tento nový a originální přístup k hodnocení stavu imunity testován v intervenční, randomizované a kontrolované klinické studii, zahrnující stovky příjemců transplantovaných ledvin z celé Evropy.

TTV GUIDE TX, koordinovaný Lékařskou univerzitou ve Vídni (Rakousko), sdružuje 19 partnerů ze 7 zemí EU, včetně lékařů provádějících transplantaci ledvin, klinických virologů, projekt manažerů a manažerů klinických studií, etiků a společnosti bioMérieux, aby společně realizovali klinickou studii s téměř 300 pacientů.

Projekt TTV GUIDE TX bude úzce spolupracovat s The European Kidney Patients´ Federation (EKPF), evropskou organizací zastřešující 23 národních asociací pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Jakmile bude sledování hladiny TTV zavedeno do rutinní klinické péče, bude možné snížit počty infekcí a odmítnutí transplantovaných ledvin, každý rok o tisíce.

Virus TT by mohl v budoucnu pomáhat nejen příjemcům transplantovaných ledvin, ale také pacientům po transplantaci jater, srdce a plic i vést léčbu u autoimunitních, infekčních a onkologických onemocnění.

Více o projektu se dozvíte na: https://www.ttv-guide.eu/

Pro přehrání videa k projektu: https://vimeo.com/545093421 

Seznam partnerů:


 

 

 

 

 

 

 

TTV R-GENE® kit: slibný biomarker pro personalizovanou léčbu pacientů po transplantaci

Souprava TTV R GENE® využívá technologii real-time PCR, pro detekci a kvantifikaci genomu TTV ve vzorcích plné krve a plazmy po provedení extrakce virové DNA.Výsledky jsou k dispozici za 75 minut (krok extrakce není zahrnut).

V kombinaci s dalšími vyšetřovacími metodami (zobrazování techniky, počty bílých krvinek, fenotypizace lymfocytů atd.) umožňují výsledky získané pomocí soupravy TTV R-GENE® monitorování virové nálože TTV a jsou pomůckou pro posouzení stavu imunitního systému: monitorování virová nálože TTV lze použít k hodnocení stavu imunity dospělých pacientů po transplantaci.

Tato souprava je určena pouze pro diagnostické použití in vitro zdravotnickým personálem v klinických laboratořích.

 

TTV R-GENE® (423 414)
Princip testu Genomová detekce a kvantifikace TTV
Informace ke kitu Reference 423 414 – TTV R-GENE® - Real-Time detekční a kvantifikační kit
Technologie Real-Time PCR / 5‘ nukleázová Taqman technologie
Cílový gen TTV 5'-UTR oblast
Vzorek Plná krev, Plazma
Detekční limit 250 kopií/mL
Dynamický rozsah kvantifikace od 250 až 10^9 kopií/mL
Kontroly Extrakční + Inhibiční kontrola, Kontrola sensitivity, Negativní kontrola
Výsledky  75 minut (extrakce není zahrnuta)
Jednotky testu kopií/mL
Počet testů 90 testů
Podmínky skladování -15°C/-31°C
Validované extrakční platformy

 

 •  MagNA Pure 96
 • QIAsymphony SP
Validované amplifikační platformy
 • ABI 7500 Fast, ABI 7500 Fast Dx
 • LightCycler 480 (System II)
 • QuantStudio 5, QuantStudio 5 Dx
 • CFX96
 • Rotor-Gene Q
Status Pro diagnostické použití in vitro

 

 1. Doberer K, Schiemann M, Strassl R, Haupenthal F, Dermuth F, Görzer I, Eskandary F, Reindl-Schwaighofer R, KikićŽ, Puchhammer-Stöckl E, Böhmig GA, Bond G. Torque teno virus for risk stratification of graft rejection and infection in kidney transplant recipients-A prospective observational trial. Am J Transplant. 2020 Aug;20(8):2081-2090. doi:10.1111/ajt.15810. Epub 2020 Mar 8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32034850/

 2. Pradier A, Masouridi-Levrat S, Bosshard C, Dantin C, Vu DL, Zanella MC, Boely E, Tapparel C, Kaiser L, Chalandon Y, Simonetta F, Roosnek E. Torque Teno Virus as a Potential Biomarker for Complications and Survival After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Front Immunol. 2020 May 27;11:998. doi: 10.3389/fimmu.2020.00998. eCollection 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32536920/

 3. Focosi D, Spezia PG, Macera L, Salvadori S, Navarro D, Lanza M, Antonelli G, Pistello M, Maggi F. Assessment of prevalence and load of torquetenovirus viraemia in a large cohort of healthy blood donors. Clin Microbiol Infect. 2020 Jan 20:S1198-743X(20)30036-7. doi: 10.1016/j.cmi.2020.01.011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31972321/

 4. Gore EJ, Gomes-Neto AW, Wang L, Bakker SJL, Niesters HGM, de Joode AAE, Verschuuren EAM, Westra J, Leer- Buter CV. Torquetenovirus Serum Load and Long-Term Outcomes in Renal Transplant Recipients. J Clin Med. 2020 Feb 6;9(2):440. doi: 10.3390/jcm9020440. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32041187/

 5. Peker BO, Daloğlu AE, Görzer I, Puchhammer-Stöckl E, Parkan ÖM, Akbaş H, Kintrup GT, Mutlu D, Küpesiz OA, Çolak D. Investigation of Torque Teno Virus (TTV) DNA as an immunological and virological marker in pediatric hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) patients. Microb Pathog. 2020 Jul 21;149:104397. doi: 10.1016/ j.micpath.2020.104397. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32707315/

 6. Rezahosseini O, Drabe CH, Sørensen SS, Rasmussen A, Perch M, Ostrowski SR, Nielsen SD. Torque-Teno virus viral load as a potential endogenous marker of immune function in solid organ transplantation. Transplant Rev (Orlando). 2019 Jul;33(3):137-144. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30981537/

 7. Solis M, Velay A, Gantner P, Bausson J, Filipputtu A, Freitag R, Moulin B, Caillard S, Fafi-Kremer S. Torquetenovirus viremia for early prediction of graft rejection after kidney transplantation. J Infect. 2019 Jul;79(1):56-60. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31100359/ Strassl R, Doberer K, Rasoul-Rockenschaub S, Herkner H, Görzer I, Kläger JP, Schmidt R, Haslacher H, Schiemann

 8. Strassl R, Doberer K, Rasoul-Rockenschaub S, Herkner H, Görzer I, Kläger JP, Schmidt R, Haslacher H, Schiemann M, Eskandary FA, Kikić Ž, Reindl-Schwaighofer R, Puchhammer-Stöckl E, Böhmig GA, Bond G. Torque Teno Virus for Risk Stratification of Acute Biopsy-Proven Alloreactivity in Kidney Transplant Recipients. J Infect Dis. 2019 May 24;219(12):1934-1939. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30668796/

 9. Focosi D, Maggi F. Torque teno virus monitoring in transplantation: The quest for standardization. Am J Transplant. 2019 May;19(5):1599-1601. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30468687/

 10. Fernández-Ruiz M, Albert E, Giménez E, Ruiz-Merlo T, Parra P, López-Medrano F, San Juan R, Polanco N, Andrés A, Navarro D, Aguado JM. Monitoring of alphatorquevirus DNA levels for the prediction of immunosuppression-related complications after kidney transplantation. Am J Transplant. 2019 Apr;19(4):1139-1149. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30346659/

 11. Albert E, Solano C, Giménez E, Focosi D, Pérez A, Macera L, Piñana JL, Mateo EM, Boluda JCH, Maggi F, Navarro D. Kinetics of Alphatorquevirus plasma DNAemia at late times after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Med Microbiol Immunol. 2019 Apr;208(2):253-258. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30852649/

 12. Frye BC, Bierbaum S, Falcone V, Köhler TC, Gasplmayr M, Hettich I, Dürk T, Idzko M, Zissel G, Hengel H, Müller- Quernheim J. Kinetics of Torque Teno Virus-DNA Plasma Load Predict Rejection in Lung Transplant Recipients. Transplantation. 2019 Apr;103(4):815-822 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30234787/

 13. Macera L, Spezia PG, Medici C, Rofi E, Del Re M, Focosi D, Mazzetti P, Navarro D, Antonelli G, Danesi R, Pistello M, Maggi F. Comparative evaluation of molecular methods for the quantitative measure of torquetenovirus viremia, the new surrogate marker of immune competence. J Med Virol. 2019 Apr 19. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31002743/

 14. Ruiz P, Martínez-Picola M, Santana M, Muñoz J, Pérez-Del-Pulgar S, Koutsoudakis G, Sastre L, Colmenero J, Crespo G, Navasa M. Torque Teno Virus Is Associated With the State of Immune Suppression Early After Liver Transplantation. Liver Transpl. 2019 Feb;25(2):302-310. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30375165/

 15. Maggi F, Focosi D, Statzu M, Bianco G, Costa C, Macera L, Spezia PG, Medici C, Albert E, Navarro D, Scagnolari C, Pistello M, Cavallo R, Antonelli G. Early Post-Transplant Torquetenovirus Viremia Predicts Cytomegalovirus Reactivations In Solid Organ Transplant Recipients. Sci Rep. 2018 Oct 19;8(1):15490. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30341363/

 16. Strassl R, Schiemann M, Doberer K, Görzer I, Puchhammer-Stöckl E, Eskandary F, Kikic Ž, Gualdoni GA, Vossen MG, Rasoul-Rockenschaub S, Herkner H, Böhmig GA, Bond G. Quantification of Torque Teno Virus Viremia as a Prospective Biomarker for Infectious Disease in Kidney Allograft Recipients. J Infect Dis. 2018 Sep 8;218(8):1191-1199 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30007341/

 17. Kotton CN. Torque Teno Virus: Predictor of Infection After Solid Organ Transplant? J Infect Dis. 2018 Sep 8;218(8):1185-1187 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30007368/

 18. Albert E, Torres I, Talaya A, Giménez E, Piñana JL, Hernández-Boluda JC, Focosi D, Macera L, Maggi F, Solano C, Navarro D. Kinetics of torque teno virus DNA load in saliva and plasma following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. J Med Virol. 2018 Sep;90(9):1438-1443. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29727487/

 19. Kulifaj D, Durgueil-Lariviere B, Meynier F, Munteanu E, Pichon N, Dubé M, Joannes M, Essig M, Hantz S, Barranger C, Alain S. Development of a standardized real time PCR for Torque teno viruses (TTV) viral load detection and quantification: A new tool for immune monitoring. J Clin Virol. 2018 Aug;105:118-127. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29957546/

 20. Wohlfarth P, Leiner M, Schoergenhofer C, Hopfinger G, Goerzer I, Puchhammer-Stoeckl E, Rabitsch W. Torquetenovirus Dynamics and Immune Marker Properties in Patients Following Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Prospective Longitudinal Study. Biol Blood Marrow Transplant. 2018 Jan;24(1):194-199. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29032273/

 21. Focosi D, Antonelli G, Pistello M, Maggi F. Torquetenovirus: the human virome from bench to bedside. Clin Microbiol Infect. 2016 Jul;22(7):589-93. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27093875/

 22. Spandole S, Cimponeriu D, Berca LM, Mihăescu G. Human anelloviruses: an update of molecular, epidemiological and clinical aspects. Arch Virol. 2015 Apr;160(4):893-908. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25680568/

 • bioMérieux Česká republika

VITEK® MS PRIME

Nová generace hmotnostní spektrometrie pro mikrobiální identifikaci

Posuňte svou hmotnostní spektrometrii na další úroveň! Systém VITEK® MS PRIME MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight) se svým zcela novým designem pro rutinní mikrobiální identifikaci zvyšuje produktivitu pro rychlejší dosažení výsledků a lepší péčí o pacienta.

 • Vysoce efektivní rutinní práce a bezproblémové propojení s VITEK® 2 AST
 • Robustní a přesné identifikace s možností jedné volby v řádech minut
 • Podporuje časnou optimalizovanou antimikrobiální terapii pro pacienty a AMS
 • Podpořeno mikrobiologickými znalostmi s více než 55 lety zkušeností
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

VITEK® MS PRIME: navrženo k maximalizaci vaší rutinní práce

VITEK® MS PRIME je navržen pro vynikající efektivitu rutinní práce. Díky svým inovacím šetří čas a přináší rychlejší výsledky identifikace. Zvyšte svou produktivitu díky bezproblémové integraci s výsledky VITEK® 2 AST k poskytnutí včasné cílené léčby pacienta a k podpoře Antimicrobial Stewardship (AMS).

Navrženo pro maximální produktivitu a provozuschopnost

 • Automatický a nepřetržitý provoz metodou Load & Go:
  • Vložení až 16 destiček bez dopadu na aktuálně zpracovávané vzorky
  • Dohledatelnost vzorků po celou dobu analýzy díky automatickému skenování čárových kódů
  • Vkládání destiček jednotlivě nebo po dávkách na vyžádání
 • Přednostní zpracování urgentních vzorků pomocí jediného kliknutí s automatickým obnovením rutinní analýzy
 • Zcela nový interiér: doživotní laser*, lineární detektor s dlouhou životností, průkopnický design iontové optiky a funkce automatický „Fine Tuning“
 • Bezúdržbový: využijte funkci automatický „Fine Tuning“ v momentě, kdy přístroj není v provozu
 • Stolní systém: Snadno se integruje do vaší laboratoře s prostorově úsporným designem a zabudovaným, nastavitelným PC

*až 100 biliónů shotů

Postaveno na odborných znalostech z mikrobiologie

Robustní a vyvíjející se databáze

 • Výsledky s jednou volbou na úrovni druhu, rodu nebo skupiny v minutách
 • V průměru 12 kmenů na druh pro mikrobiální variabilitu
 • Databáze se pravidelně aktualizuje o nově vznikající druhy a změny v taxonomii

Základy efektivity pracovního postupu

 • Rychlé a snadné protokoly včetně přípravy vzorku bakterií a kvasinek na destičce pomocí VITEK® PICKMETM (nebo kličky)
 • Soupravy připravené k použití pro mykobakterie, nokardie a plísně
 • Příprava a validace výsledků z kteréhokoli místa

Vhodný do laboratoře pro bezproblémové ID a AST

 • Přímé propojení s VITEK® 2 AST pro rychlejší výsledky
 • Integrace přináší další dohledatelnost a flexibilitu
 • Laboratorní data převedená na využitelné poznatky pomocí systému MYLA® a middlewaru

Servis a podpora 

 • Po vašem boku od instalace a integrace až po každodenní provoz
 • Odborné laboratorní poradenství pro optimalizace adaptace a procesů
 • Odborné znalosti v oblasti mikrobiologie s více než 55 lety zkušeností

Pomozte své laboratoři změnit AMS

Ve světě náročném na antimikrobiální rezistence je bioMérieux vaším oddaným partnerem pro Antimicrobial Stewardship (AMS). Diagnostika jako srdce AMS pomáhá vaší laboratoři řídit informovaná rozhodnutí. Spolehněte se na to, že bioMérieux poskytne vaší laboratoři nejaktuálnější a kompletní řešení AMS pro boj s rezistencí, a pomáhá tak udržovat antibiotika pro budoucí generace.

 

VITEK® MS PRIME dále posiluje vaši schopnost podporovat AMS. Rychlejším uvolňováním výsledků identifikací pomáháte řídit klinická rozhodnutí optimalizující antibiotickou léčbu pacientů.

 

VITEK® PICKME™

Pouhé 4 kroky pro jednoduchou a standardizovanou přípravu vzorku

Usnadněte, zefektivněte a standardizujte přípravu vzorků pro VITEK® MS s novým VITEK® PICKME™.

 

VITEK® PICKME™, navržený odborníky na mikrobiologii, vypadá jako pero a stejně snadno se používá. Jeho jednorázový hrot vám umožní snadno sebrat kolonii pouhým kontaktem a poté nanést tenkou vrstvu na destičku VITEK ®MS-DS. Hrot je poté hygienicky vyhozen přímo do vhodné odpadní nádoby.

 • Významná úspora času na přípravu vzorku
 • Snížená variabilita mezi uživateli
 • „Mukoidní“ a „suché“ kolonie se podstatně snáze nanáší (ve srovnání s kličkou)
 • Vylepšená homogenita a tenčí nános, dokonce i pro velmi mukoidní kolonie

 

 • bioMérieux Česká republika

FilmArray™ GI Panel

Gastrointestinální (GI) panel pro použití se systémem FilmArray™

FilmArray Gastrointestinální(GI) Panel umožňuje rychlé a přesné automatizované vyšetření na běžné gastrointestinální patogeny zahrnující viry, bakterie a parazity, které vyvolávají infekční průjmy.

 • Jednoduchost: Doba zpracování vzorku 2 minuty
 • Snadnost: Není zapotřebí přesné měření nebo pipetování
 • Rychlost: Výsled testu cca za 1 hodina
 • Komplexnost: Simultánní vyšetření 22 cílových mikroorganismů 

Jednoduché a komplexní vyšetření gastrointestinálních infekcí

FilmArray™ Gastrointestinální (GI) Panel umožňuje vyšetření na nejčastější gastrointestinální patogeny zahrnující viry, bakterie a parazity, které vyvolávají infekční průjmy a jiné gastrointestinální symptomy. Je určen k použití s integrovaným  Systém FilmArray™ systémem multiplexní PCR certifikovaným FDA, CE-IVD a TGA.  Systém integruje přípravu, amplifikaci, detekci a analýzu vzorku do jednoho jednoduchého systému, který vyžaduje pouze 2 minuty zpracování, s celkovou dobou výsledku cca do 1 hodiny.

Navzdory pokrokům v oblasti bezpečnosti potravin, hygieny a léčebné péče v průmyslových zemích zůstává infekční gastroenteritida významným problémem ve všech věkových skupinách. To má zvláštní význam zejména v zařízeních zdravotní péče vzhledem k riziku šíření infekcí spojených se zdravotní péčí. Odhaduje se, že jen ve Spojených státech amerických dojde každoročně k přibližně 73 milionům případů onemocnění způsobených potravinami – které mají za následek 1,8 milionu hospitalizací a 3 100 úmrtí.1 Dále se odhaduje, že v rozvojových zemích si průjmová onemocnění každoročně vyžádají 1,4 až 2,5 milionu životů a jsou hlavní příčinou úmrtí u dětí.2

Díky rychlé a přesné diagnostice důležitých patogenů poskytuje panel FilmArray™ GI lékařům nezbytné informace pro optimální terapeutická rozhodnutí, a tím zlepšuje výsledky léčby pacientů a snižuje náklady na zdravotní péči

 • Jednoduchost: Doba zpracování vzorku 2 minuty
 • Snadnost: Není zapotřebí přesné měření nebo pipetování
 • Rychlost: Výsledek testu cca za 1 hodina
 • Komplexnost: Simultánní vyšetření  22 cílových mikroorganismů

 

22 cílových patogenů najednou

Cílové mikroorganismy panelu FilmArray™ GI:

Bakterie Diarrhogenní E. coli/Shigella
 • Campylobacter (jejuni, coli & upsaliensis)
 • Clostridium difficile (Toxin A/B)
 • Plesiomonas shigelloides
 • Salmonella
 • Yersinia enterocolitica
 • Vibrio (parahaemolyticus, vulnificus, & cholerae)
 • Vibrio cholerae
 
 • E. coli O157
 • Enteroagregační  E. coli (EAEC)
 • Enteroagregační  E. coli (EPEC)
 • Enteroagregační  E. coli (ETEC) lt/st
 • Shiga-like toxin produkující E. coli (STEC) stx1/stx2 E. coli O157
 • Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC)
 
Viry Paraziti
 • Adenovirus F 40/41
 • Astrovirus
 • Norovirus GI/GII
 • Rotavirus A
 • Sapovirus (I,II, IV, and V)
 • Cryptosporidium
 • Cyclospora cayetanensis
 • Entamoeba histolytica
 • Giardia lamblia
 

 

 

Literatura:

1) Guerrant RL et al. Clin Infect Dis. 2001;32:331-351.

2) World Gastroenterology Organisation practice guideline: Acute diarrhea. 2008.

Specifikace panelu

Vzorek Parametry
Typ vzorku: stolice v Cary-Blair médiu Doba zpracování vzorku: přibližně 2 minuty
Objem vzorku: 200 μL Doba provedení testu: ccc 1 hodinu
 

 

 • Cosmetics
 • Seminář na téma “Jak zlepšit úroveň laboratorní diagnostiky pomocí nejnovějších mikrobiologických řešení“ 

  28 Březen, 2024

  HRADECKÉ VIROLOGICKÉ DNY 2024

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

   

  Rádi by jsme vás informovali, že se účastníme akce se zaměřením na klinickou a diagnostickou virologii -  XXVI. Hradecké virologické dny 2024, které se budou konat v úterý a ve středu 28. a 29. května 2024 v budově Nového Adalbertina v Hradci Králové.

  Srdečně vás zveme na setkání se zástupci společnosti bioMérieux.

  28 - 29 Květen 2024

  Hradec Králové

  Více informací

  XVII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY

  Vážení kolegové, kolegyně, dámy a pánové, dovolte nám, abychom Vás srdečně pozvali na XVII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY, který se uskuteční 16.-18.června v hotelu Galant v Mikulově. 

  Těšíme se na Vás na setkání v hotelu Galant. 

  16 - 18 Červen 2024

  Hotel Galant, Mikulov

  Více informací

  Best wishes 2024

  Czech

  VITEK® REVEAL™

  Undefined

  29. MORAVSKO-SLOVENSKÉ MIKROBIOLOGICKÉ DNI

  Date : 9 - 11 Listopad 2023

  Registration: 
  Informace o účastníkovi
  Order

  Participant 1

  Occurrence date: 
  09 Listopad, 2023 to 11 Listopad, 2023

  16. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES DĚTSKÉ ANESTEZIE, INTENZIVNÍ A URGENTNÍ MEDICÍNY

  Date : 23 - 25 Listopad 2023

  Registration: 
  Informace o účastníkovi
  Order

  Participant 1

  Occurrence date: 
  23 Listopad, 2023 to 25 Listopad, 2023

  6. ČESKO-AMERICKÉ NEUROLOGICKO-INTERNISTICKÉ SYMPOZIUM

  Date : 12 říjen 2023

  Registration: 
  Informace o účastníkovi
  Order

  Participant 1

  Occurrence date: 
  12 Říjen, 2023
  Pioneering Diagnostics