ETEST® Ceftazidim/Avibaktam (CZA 256)

Reagenční proužky ke stanovení MIC ceftazidim/avibactamu

NOVÉ testovací proužky stanovují minimální inhibiční koncentraci (MIC) pro vyšetření antimikrobiální citlivosti gramnegativních bakterií jako jsou Enterobacteriaceae a P. aeruginosa. Tyto informace pomáhají zajistit příslušnou antimikrobiální terapiii pro lepší péči o pacienty a přispívájí k dohledu nad antimikrobiální správou.

 • Spolehlivý monitoring citlivosti na ceftazidim/ avibactam (Avycaz**/ Zavicefta***)
 • Stanovení antimikrobialní citlivosti za méně než 16 hodin
 • Určuje přesné hodnoty MIC 
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Antimikrobialní rezistence: Proč zodpovědná léčba je kritická

Antimikrobialní rezistence je jedna z hlavních celosvětových zdravotnických problémů. S rozvíjejícími se multirezistetními organismy (MDRO), zejména gramnegativními bakteriemi, infekce, které byly dříve lehce léčitelné dnes mohou být životně nebezpečné1. Antimikrobiální dohled – vhodný výběr a použití antimikrobiálních látek – pomáhá zlepšit léčbu pacientů, předcházet rozvoji rezistencí a zachování účinnosti nových antimikrobiálních látek jako je kombinace ceftazidim/avibaktam. V tomto kontextu je pro lékaře důležité mít jasné a spolehlivé informace při rozhodování o nejlepší antibiotické terapii – před, během a po léčbě. Klíčová část v tomto procesu je přesné a rychlé testování antimikrobiální citlivosti – pro ceftazidim/avibactam, k tomu je zde nový ETEST® Ceftazidim/Avibaktam (CZA 256)

Jak mohou ETEST® CZA 256 proužky pomoci?

ETEST® Ceftazidim/Avibaktam (CZA 256) proužky určují přesnou minimální inhibiční koncentraci (MIC) k posouzení citlivosti na ceftazidim/avibactam, vyvinuté k léčbě některých závažných infekcí pro něž existuje jen málo efektivní terapie1,2,3. Známé produkty pod obchodním názvem Avycaz** v U.S.A a jinde Zavicefta***, jsou ceftazidim/avibactam působící na gramnegativní bakterie a jsou indikovány pro komplikované intraabdominální infekce (cIAI) v kombinaci s metronidazolem, stejně jako pro léčbu komplikovaných infekcí močových cest (cUTI), všetně akutní pyelonephritis (AP), pro pacienty starší 18. Zavicefta je také schválený pro nemocniční pneumonii včetně ventilátorové pneumonie mimo U.S.A .

Přesné MIC: skutečná přesnost u ETEST® CZA 256

Díky přesnému stanovení hodnot MIC ETEST® CZA 256 proužky poskytují větší přesnost než konvenčním dvojnásobným ředěním (tj.poloviční ředění) s interpretační kategorií (S, I, R). Za pouhých 16 hodin inkubace můžete určit  jak citlivý je organismus, nejen jestli je citlivý. Tyto informace pomáhají lékařům dělat informovaná rozhodntutí v péči o pacienta pro ceftazidim/avibactamovou léčbu a snižují riziko  vzniku rezistence bakterií. Epidemiologické sledování vzniku vývoje infekčních organismů je také možné s hodnotami MIC, které tak pomáhají odhalit vznik rezistence v průběhu času.

ETEST®: Jednoduchý, efektivní a přesný

Nové ETEST® CZA 256 proužky jsou poslední přírůstky do řady ETEST® – originální gradientové proužky– které jsou široce zdokumentovány pro jejich efektivnost a přesnost.

Skládají se z odečítací škály MIC a antibiotického gradientu, ETEST® proužky se používají jako u difuzní metody. Liší se tím, že antibiotický koncentrační gradient je předdefinovaný a není závislý na difuzi. Na inukolovaném povrchu agaru je antibiotický gradient stabilní, kontinuální a exponentialní gradient koncentrace antibiotika. Bakterie rostoucí pod proužkem vytvářejí elipsu protínající škálu, na které si můžete přečíst hodnoty MIC. Přes 90 antimikrobiálních referencí, které jsou k dispozici v řadě ETEST® pro snadné, efektivní a přesné testování antibiotik a antimykotik, tak jako pro detekci antimikrobiální rezistence (ARD).

 

Zdroje:

1. Mosley, J.F. et. al. Ceftazidime-Avibactam (Avycaz) For the Treatment of Complicated Intra-Abdominal and Urinary Tract Infections. Pharmacy & Therapeutics. 41(8): 479–483.  2016 Aug.

2. Nicolau, D.P. Focus on ceftazidime-avibactam for optimizing outcomes in complicated intra-abdominal and urinary tract infections. Expert Opin Investig Drugs. 2015;24(9):1261-73.. Epub 2015 Jul 6.

3. Carmeli, Y. Ceftazidime-avibactam or best available therapy in patients with ceftazidime-resistant Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa complicated urinary tract infections or complicated intra-abdominal infections (REPRISE): a randomised, pathogen-directed, phase 3 study. Lancet Infect Dis. 2016 Jun; Epub 2016 Apr 20.

* s označením CE-IVD 

***Astra Zeneca/Pfizer

ETEST® Ceftazidim/Avibaktam (CZA 256)

SLOŽENÍ SOUPRAVY

Jednotlivé balení: 30 testovacích proužků

Každý proužek obsahuje:

POŽADOVANÝ MATERIÁL, KTERÝ NENÍ NEDODÁVANÝ

Materiál

 • Obecné vybavení mikrobiologické laboratoře.
 • Sterilní solný roztok (0.85% NaCl)
 • Rota-plater: Retro C80 (Ref. 559803)
 • Manuální aplikátor nebo vakuové pero: Mini Grip-It (Ref. 411200) nebo Nema C88 (Ref. 559804)
 • 0.5 McFarland standard zákalu (Ref. 70 900) nebo ekvivalent
 • Inkubátor (35 ± 2 °C)
 • Kontrola kvality organismu
 • Skladovací nádoba s aktivním desikantem (Ref.  559900, 559901 nebo 559902), nebo sáčky a /nebo těsnící svorky  (Ref. 559809)

Doporučená kultivační média 

Použijte médium Mueller Hinton vysoké kvality, které podporuje růst organismu. Značka média by měla mít zajištěnou dobrou reprodukovatelnost u jednotlivých šarží a spolehlivé hodnoty MIC .

Chcete-li zkontrolovat kvalitu medií, otestujte příslušnými kmeny pro kontrolu kvality. Další informace naleznete v Příbalovém letáku poskytovaném od výrobce média.

Ujistěte se, že vrstva agaru má tlouštku 4.0 ± 0.5 mm a pH 7.3 ± 0.1.

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 • Jen pro použití ve vitro diagnostice.
 • Jen pro profesionální použití. Tento test je určen jen pro proškolený personál.
 • Použijte aseptické procedury po celý čas práce s bakteriálními vzorky a dodržujte bezpečností opatření při práci s mikrobiologickými riziky.
 • Sterilizujte agary před likvidací.
 • Testovací kazeta na jedno použití by neměla být použita znovu.

Pioneering Diagnostics