Molekulární testy od bioMérieux účinně detekují variantu SARS-CoV-2 Omicron 

02 Prosinec, 2021

Vzhledem k tomu, že výskyt infekcí variantou SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1. 529) stále roste, panují velké obavy ohledně schopnosti diagnostických testů účinně detekovat tuto multimutovanou formu viru COVID-19.

Od začátku pandemie výzkumné a vývojové týmy bioMérieux pečlivě sledovaly vznik každé varianty, která byla objevena a systematicky prováděly hloubkové interní analýzy in silico.

Tyto analýzy nám umožňují potvrdit, že doposud naše molekulární testy BIOFIRE® a ARGENE® účinně a přesně detekují infekci SARS-CoV-2 s variantou Omicron.

Od raného vypuknutí pandemie se společnost bioMérieux zavázala čelit výzvě veřejného zdraví COVID-19. Neustále sledujeme vývoj pandemie a vědecké poznatky o viru s maximální pozorností a neustále pracujeme na předvídání vývoje v diagnostických testech, které budou splňovat budoucí potřeby veřejného zdraví.

Stahování
Pioneering Diagnostics