E.g., 03/22/2023
E.g., 03/22/2023

bioMérieux získala CE označení pro test TB IGRA®  pro VIDAS®  

24 Březen, 2021

Dnes si připomínáme Světový den tuberkulózy (TB) a společnost bioMérieux, světový lídr v oblasti in vitro diagnostiky, oznamuje získání CE označení pro svůj test VIDAS® TB IGRA (Interferon-Gamma Release Assay) k diagnostice latentní infekce TB.

Společnost bioMérieux dostala od úřadu FDA schválení pro rozšířenou identifikaci patogenů na přístroji VITEK® MS

08 Srpen, 2017

S více než 15 000 samostatnými kmeny poskytuje systém VITEK® MS mikrobiologickou laboratoř s nejkomplexnější databází hmotnostní spektrometrie s cílem zlepšit rozhodování o infekčních onemocněních v klinické praxi.

Rozšíření použití produktu VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™

07 Červen, 2017

  S potěšením vám oznamujeme, že společnost bioMérieux, světový lídr na poli in vitro diagnostiky, rozšířila využívání produktu VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™, automatizovaný test pro stanovení hladiny prokalcitoninu (PCT), který pomáhá lékařům při důležitých rozhodnutích ohledně optimálního užívání antibiotik při infekcích dolních dýchacích cest (LRTI).   VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™ byl původně vyvinut, aby pomohl při hodnocení rizik sepse a septického šoku první den po přijetí na jednotku intenzivní péče (JIP).   Sepse je velmi vážný stav potenciálně vedoucí k životu ohrožující orgánové dysfunkci. Každý rok je přibližně 27 milionů lidí na světě postiženo sepsí. U nejtěžší formy, septickém šoku, je úmrtnost 30 %. Co nejrychlejší stanovení diagnózy, definování a podání vhodného antibiotika a v neposlední řadě také stanovení bezpečného ukončení antibiotické terapie, jsou současné hlavní požadavky zdravotnických zařízení. Zajištění těchto potřeb zvýší bezpečnost pacienta a povede ke snížení výskytu antimikrobiální rezistence.   Infekce dolních dýchacích cest (LRTI) je společná pro všechny věkové skupiny. V roce 2013 bylo popsáno okolo 150 milionů infekcí LRTI1. Výsledkem bylo 2,7 milionů úmrtí, což představovalo 4,8 % všech úmrtí v roce 2013 2. LRTI představuje hlavní příčinu návštěv u kliniků a přijetí do nemocnice po vyšetření na pohotovosti 3, souhrnně zahrnuje syndromy komunitní pneumonie (CAP), exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci (ECOPD) a akutní bronchitidy. Tyto stavy jsou běžně léčeny antibiotiky, ačkoliv z nich většina nevyžaduje podávání antibiotik 4,5.   Díky této rozšířené indikaci pro pacienty s infekcemi LRTI pomůže lékařům VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™ při rozhodování o bezpečném celkovém snížení používání antibiotik. Používání VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™ v těchto častých a důležitých klinických situacích může snížit používání nevhodných a zbytečných antibiotik, a tak zabránit vedlejším nežádoucím efektům spojených s jejich nadužíváním a preventivnímu rozvoji rezistentních bakterií. Rozsáhlé indikace pro využití jsou následující: “VIDAS® B.R.A.H.M.S PCTTM je automatický test pro použití na přístrojích VIDAS® pro stanovení prokalcitoninu v lidském séru nebo plasmě (lithium heparin) využívající ELFA (Enzyme-Linked- Fluorescent Assay) techniky. Ve spojení s jinými laboratorními výsledky a klinickými hodnoceními VIDAS® B.R.A.H.M.S PCTTM pomáhá při hodnocení rizik u nemocných pacientů, kteří byli přijati první den na JIP při progresi závažné sepse a nebo septického šoku.   Ve spojení s jinými laboratorními výsledky a klinickými hodnoceními VIDAS® B.R.A.H.M.S PCTTM pomáhá v rozhodování o antibiotické léčbě pro pacienty s infekcí dolních dýchacích cest (LRTI) (včetně komunitní pneumonie, exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, akutní bronchitidy) během lékařských konzultací případně na pohotovostním oddělení *.” Automatická platforma VIDAS® s širokou nabídkou testů je vhodná pro mimořádné situace a dovoluje lékařům provádět rychlé diagnózy, monitorovat a vytvářet prognózy pro řadu onemocnění. Mezi těmito testy VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™ poskytuje výsledky za 20 minut.   * Podrobné doporučení a mezní hodnoty naleznete v Návodu k použití   1. Global Burden of Disease Study 2013, Collaborators (22 August 2015). "Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.". Lancet (London, England) 2. GBD 2013 Mortality and Causes of Death, Collaborators (17 December 2014). "Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.". Lancet. 3. http://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/statbriefs/sb174-Emergency-Departmen... 4. Shapiro D J, Hicks L A, Pavia A T, Hersh A L. Antibiotic prescribing for adults in ambulatory care in the USA, 2007–09. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2013 5. Flemming-Dutra et al., Prevalence of inappropriate antibiotic prescriptions among US ambulatory care visits 2010-2011. JAMA 315:1864-1873, 2016

Pioneering Diagnostics