Všechny výrobky: IdentifikaceMikrobiologie
 • bioMérieux Česká republika

VITEK® MS Plus

Softwarová kombinace VITEK®MS IVD a VITEK MS® Research Use Only

Více než jen rutinní identifikace kombinací dvou unikátních softwarových platforem: VITEK® MS IVD a VITEK® MS Research Use Only (RUO)

 • VITEK® MS IVD: Databáze klinicky významných druhů
 • VITEK® MS RUO: široká databáze mikroorganismů pro účely výzkumu
 • Jediné řešení pro všechny potřeby v rámci identifikace a experimentální činnosti
 • Robustní a přesné výsledky
 • Jednoduchý a flexibilní pracovní postup
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Jediné řešení pro všechny potřeby v rámci identifikace a experimentální činnosti

Zlepšete své možnosti v oblasti mikrobiálního detekčního systému na bázi hmotnostní spektrometrie VITEK® MS! Technologie na bázi hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight - matricí asistovaná laserová desorpce/ionizace s analyzátorem doby letu) na systému VITEK® MS umožňuje jednoznačnou identifikaci na úrovni druhů, rodů a čeledí již během pouhých několika minut. VITEK®MS Plus představuje jediné řešení pro všechny potřeby v rámci identifikace a experimentální činnosti. Tato metoda kombinuje robustnost a přesnost systému VITEK®MS pro rutinní testování u pacientů (IVD), a zároveň vám umožní rozšířit možnosti výzkumu pomocí široké a otevřené výzkumné databáze, do které můžete snadno zaznamenat a uložit svá spektra k vytvoření individuálně přizpůsobené databáze. Dále můžete realizovat výzkumné protokoly, včetně typizace kmenů, detekce bakteriálních toxinů a rezistence. Po přípravě jediného vzorku můžete jednoduše přepínat mezi databází VITEK®MS IVD a VITEK® MS Research Use Only (RUO) pro získání maximálního množství dat z každého vzorku, a současně vyhovíte všem předpisům o shodě a IVD.

 • Validovaný systém IVD/ s označením CE a komplexní databáze vyvinutá za použití mnoha izolátů od jednotlivých druhů, obsahující více než 30 000 spekter klinicky relevantních mikroorganismů pro každodenní spolehlivé hlášení výsledků.
 • Nahrajte a uložte spektra a vytvořte si vlastní, individuálně přizpůsobenou výzkumnou databázi
 • Proveďte další výzkum a zaznamenávejte získané informace

Jednoduchý a flexibilní pracovní postup

VITEK® MS Plus vám umožňuje získat širokou škálu výsledků testů pro snadné, rychlé a flexibilní splnění všech požadavků. Mezi databázemi VITEK® MS IVD a VITEK® MS RUO můžete přepínat jednoduchým kliknutím na ikonu na ploše pro získání maximálního množství dat z každého vzorku. Zároveň je automaticky zajištěno splnění všech předpisů o shodě a IVD pro systém VITEK® MS IVD.

 • Postačuje příprava pouhého jednoho vzorku
 • Jednoduše přepínejte mezi databází VITEK MS IVD a VITEK MS RUO
 • Předanalytická stádia nejsou zapotřebí
 • Kapacita 4 cílových nosičů urychluje tok práce

Široké technické specifikace a referenční čísla

VITEK® MS technické údaje

Laser

 • 337nm dusíkový laser, pevné zaostření
 • Maximální frekvence pulsů – 50 Hz (50 laserových pulsů za sekundu)
 • Téměř normální (osový) dopad laserového paprsku na vzorek
 • Výkon a zacílení laseru pod softwarovou kontrolou

Analyzátor

 • Lineární letová trubice s délkou driftové zóny 1,2 m
 • Podtlak udržován dvěma turbomolekulárními vývěvami (nominální 250 l/s) s rotační podložkou
 • Zaslepení paprsku pro odklon nežádoucích signálů vysoké intenzity, např. iontů matrice

Rozměry

 • Velikost (š v h) – 0,7 m x 1,92 m x 0,85 m, minimální vzdálenost zadní části od stěny je 100 mm
 • Hmotnost – 330 kg bez datového systému

Požadavky pro instalaci

 • Elektrické připojení
  • 200 VAC, 50/60 Hz, 1000 VA jednofázové NEBO
  • 230 VAC, 50/60 Hz, 1000 VA jednofázové
 • Pro spolehlivý provoz je zapotřebí „čisté“, stabilní a kontinuální napájení ze sítě
 • Teplota – okolní prostředí 18 °C až 26 °C
 • Relativní vlhkost – méně než 70 %, nekondenzující
 • Bez vibrací, stabilní, na úrovni podlahy, minimálně 330 kg, čtyřbodová opora

Rozsah množství hmoty

 • 1 až 500 kDa

Komponenty VITEK® MS

Příprava cílových nosičů VITEK® MS a karet VITEK® 2 AST se provádí na přípravné stanici VITEK® MS. Pouhým naskenováním se propojí ID s AST připravovanou na pracovní ploše, což zajistí plnou sledovatelnost podle čárového kódu. Snadno použitelný software umožňuje sledovat, které pozice již byly uživatelem připraveny.

Měřicí stanice VITEK® MS je přímo propojena s přístrojem VITEK® MS. Zobrazuje stav přístroje a měří spektra vzorku z přístroje. Spektra jsou následně odesílána k analýze z měřicí stanice do systému MYLA.

 

 

 

 

 

 

Server MYLA® obsahuje software MYLA® a představuje middlewarové řešení. Pro VITEK® MS platí, že systém MYLA® je připojen k přípravné stanici VITEK® MS Prep Station a k měřicí stanici VITEK® MS Acquisition Station, a tím zajišťuje kompletní integraci a dohledatelnost všech vzorků jednotlivých pacientů a jejich výsledky. Konektivita se systémem LIS a dalšími přístroji v laboratoři umožňuje seskupit všechny laboratorní údaje a prohlížet je z jednoho místa.

 

VITEK® MS V1 publikace

LAVERGNE_MedicalMycology_2013

JAMAL_JMM_2013

HARRIS_Pathology_2012

FANG_EJCM_2012

IRIART_JCM_2012

DUBOIS_JCM_2012

VITEK® MS V2 publikace

WON_JCM_2013

Streptococcus publikace

VITEK® MS RUO publikace

Powell_JCM_2013

Pioneering Diagnostics