Doba do stanovení výsledku

Potřebujete poskytovat rychlé a spolehlivé výsledky, které pomůžou rozhodnout o péči o pacienta? Jste si vědomi, že rychlé výsledky vyžadují nejen kvalitní postup, ale i kvalitní diagnostické produkty – a chcete vědět, kde začít? Společnost bioMérieux řeší požadavky laboratoře jako celku a pomůže vám získat výsledek v optimálním čase.

Mikrobiologické laboratoře stále stojí před výzvou poskytovat lékařům spolehlivé výsledky včas. Této výzvě můžete dostát, pokud budete mít rychlé testy s vysokou výpovědní hodnotou, optimální laboratorní pracovní postup a automatický přenos výsledků z laboratoře na oddělení.

Lékaři potřebují rychlé a jednoduché testy, které dokážou potvrdit nebo vyloučit infekci, diagnostikovat onemocnění (sepse, pneumonie) nebo identifikovat konkrétní patogen nebo rezistenci. Pokud je takový test k dispozici, může výrazně zlepšit péči o pacienta a snížit náklady na zdravotní péči…

Caliendo AM, et al. Clinical Infectious Diseases 2013;57(S3):S139–70

bioMérieux – rychlé výsledky pro správná klinická rozhodnutí

Přibližně 60–70 % rozhodnutí v ordinaci lékaře je založeno na diagnostice in vitro.1 Rychlé dodání výsledků těchto diagnostických testů umožňuje včas zahájit odpovídající léčbu, upravit empirickou léčbu a rychle izolovat pacienta. Společnost bioMérieux provádí neustálé inovace, aby pomocí jejích přístrojů a reagencií bylo možné získat výsledky ve stále kratším čase.

1) The Lewin Group, Inc. The Value of Diagnostics Innovation, Adoption and Diffusion into Healthcare (July 2005)

 

Diagnostické testy s vysokou výpovědní hodnotou

Pro získání výsledků v optimálním čase jsou zapotřebí diagnostické testy s vysokou výpovědní hodnotou. Rychleji lze jednoznačné výsledky získat například díky zdokonalení složení agarových půd. Pokud nejsou k dispozici spolehlivé výsledky (senzitivita, specificita, standardizace) ztrácí se drahocenný čas opakovaným testováním. Společnost bioMérieux je předním dodavatelem v oblasti mikrobiologie již více než půl století – a naše tradice dokonalosti pohání i nadále náš výzkum a vývoj s cílem zajistit diagnostické testy nejvyšší kvality. Například:

Chromogenní média – ověřte rozdíl. Řada bioMérieux chromID® nabízí simultánní kultivaci a identifikaci mikroorganismů v klinických vzorcích. Díky barevné intenzitě a vysoké specifičnosti jsou výsledky snadno odečitatelné již během 18 až 24 hodin.

Rychlé mikrobiologické informace byly provázeny zkvalitněním péče, a to z hlediska časné změny podávaného antibiotika, lepšího klinického výsledku a finančního přínosu.

Galar A, et al. Journal of Infection 2012; 65, 302-309.

Identifikace mikroorganismů během několika minut namísto hodin – systém VITEK® MS využívá nejmodernější technologie na bázi hmotnostní spektrometrie k přesné druhové identifikaci mikroorganismů během několika minut.

Molekulární vyšetření v reálném čase – společnost bioMérieux nabízí různé produkty pro standardizované a spolehlivé výsledky, včetně řady Argene® pro PCR v reálném čase (real-time PCR), která umožňuje získat výsledky do 2 hodin po extrakci. Řada Argene® je validována pro všechny významné extrakční platformy.

 

Optimalizace laboratorních pracovních postupů

 

Optimální pracovní postup v mikrobiologické laboratoři umožňuje rychle získat výsledky a odeslat je k lůžku pacienta. Jak mohou pomoci řešení společnosti bioMérieux:

Služby pro optimalizaci pracovního postupu

Odborníci společnosti bioMérieux pomohli řadě laboratoří přehodnotit pracovní postupy prostřednictvím Služby pro optimalizaci pracovního postupu. Pomůžeme vám vytěžit maximum z vašeho stávajícího zařízení a využít kvalifikaci zaměstnanců v oblastech, kde je nejefektivnější.

Automatizace a IT řešení

  • Komplexní řešení společnosti bioMérieux s názvem Full Microbiology Lab Automation (FMLA®) pro automatizaci mikrobiologických laboratoří. Naše účinné automatizované přístroje pracují bezproblémově ve vzájemné součinnosti, a zajišťují tak vynikající pracovní postup a maximální produktivitu.
  • Naše IT řešení, zejména integrovaný software Myla®, zlepšují řízení informací a komunikace, a tím zajišťují, že budou mít příslušné informace po ruce vždy všichni, kdo je potřebují.
     

Lékařská pohotovost: na každé minutě záleží

Čas potřebný k získání výsledků je důležitý pro každé zdravotnické zařízení, na odděleních lékařské pohotovosti však opravdu záleží na každé minutě. Diagnostické testy pomáhají identifikovat vysoce rizikové pacienty a umožňují rychle zahájit vhodnou léčbu a v případě potřeby izolovat pacienty. Společnost bioMérieux nabízí celou řadu produktů, zaměřených na splnění kritických potřeb oddělení lékařské pohotovosti. Například:

  • Výsledky za pouhých 20 minut – snadno použitelné řešení pro diagnostiku neodkladných stavů VIDAS® Emergency Diagnostics Solution zahrnuje markery srdeční nekrózy, srdečního selhání, žilní tromboembolie a závažných bakteriálních infekcí. Pomocí klíčových testů pro diagnostiku neodkladných stavů prováděných na jediném přístroji můžete vyšetřit urgentní vzorky odděleně od rutinních postupů;
  • vylučovací testy – stanovení D-dimerů, například pomocí testu VIDAS® D-Dimer Exclusion™ II, v kombinaci s klinickým vyšetřením může přispět k vyloučení až 50 % pacientů, kteří se dostaví na lékařskou pohotovost se suspektní žilní tromboembolií (VTE).1,2 VIDAS® D-Dimer Exclusion™ II poskytuje výsledky během pouhých 20 minut.

1. Righini M, et al. J Thromb Haemost. 2007;5:1869-7.
2. Ten Cate-Hoek AJ, et al. J Thromb Haemost. 2005;3:2465-70.

Pioneering Diagnostics