Zkvalitnění péče o pacienta

Chcete svému pacientovi zajistit nejlepší péči? Řešíte nejvhodnější rozdělení prostoru na lůžkovém oddělení? Potřebujete optimalizovat délku hospitalizace pacienta? Setkáváte se jako zdravotnický pracovník s podobnými problémy ve své každodenní praxi? Společnost bioMérieux poskytuje širokou škálu diagnostických testů, které pomáhají zajistit optimální péči o pacienty. - Viz další informace na: http://www.biomerieux.co.uk/clinical-diagnostics/your-challenges/physici....

Zajištění nejlepší možné péče pro každého pacienta je cílem všech poskytovatelů zdravotní péče. Dosažení tohoto cíle bývá často obtížné kvůli různým problémům, jako je nedostatek zaměstnanců, velké množství pacientů a nedostatek času. Rychlé neinvazivní diagnostické testy vás posunou blíže k vašemu cíli poskytovat optimální péči.

Poskytnout správnou péči správnému pacientovi

 

Stanovení správné diagnózy znamená poskytnout správnou péči správnému pacientovi ve správný čas.

Rychlé diagnostické testy mohou pomoci potvrdit nebo vyloučit klinickou diagnózu, a zajistit tak optimální léčbu pacienta.

Například: panel pro rychlé a účinné třídění pacientů na lékařské pohotovosti

 • Panel rychlých diagnostických testů umožní dodat na oddělení lékařské pohotovosti u pacientů s častými příznaky (bolest na hrudi, dušnost, horečka, kašel) výsledky do 30 minut, a pomáhá tak při efektivním třídění a diagnostických rozhodnutích, jako je:
  • časná diagnóza srdečního selhání
  • časná diagnóza infarktu myokardu
  • rozlišení bakteriální a virové infekce
  • rychlé vyloučení tromboembolické nemoci

Poznejte naše řešení


Zahájit odpovídající léčbu dříve

Rychlejší dodání laboratorních výsledků má zásadní význam pro lékaře z infekčních oddělení, protože jim umožňuje co nejrychleji zahájit správnou léčbu pacientů.

Dnešní arzenál diagnostických testů umožňuje získat výsledky rychleji, a zajistit tak časnější a přesnější léčbu a lepší výsledky u pacientů.

Například:

Rychlejší hlášení výsledků citlivosti

 • Rychleji dostupné výsledky umožní dříve přizpůsobit antibiotickou léčbu, zlepší její výsledky a významně zkrátí dobu hospitalizace, čímž sníží náklady.1

 

Průvodce antibiotickou léčbou

 • Na základě stanovení hladin prokalcitoninu (PCT), které korelují s přítomností a závažností bakteriální infekce, zjistíte během jedné hodiny, zda je vhodné zahájit a/nebo upravit antibiotickou léčbu. Také výsledek PCT pomůže rozhodnout, zda je vhodné pokračovat v antibiotické léčbě nebo ji předčasně ukončit.2

Rychlé testy Strep A nebo Influenza umožňují během pouhých 5 až 10 minut potvrdit suspektní bakteriální infekci a přispívají k relevantnímu předepisování antibiotik.

Poznejte naše řešení

 

bioMérieux – váš partner při zlepšování péče o pacienty

Péče o pacienta je středobodem zájmu společnosti bioMérieux a jejích závazků v oblasti klinické diagnostiky. Veškeré naše úsilí je zaměřeno na rozvoj testů s vysokou klinickou výpovědní hodnotou a kompletních diagnostických řešení na podporu optimalizované péče o pacienty.

 

Naše řešení

 • Panel rychlých diagnostických testů pro lékařskou pohotovost – Výsledky stanovení NT-proBNP, troponinu I, PCT a D-dimeru jsou k dispozici již za 20 minut
 • Rychlejší hlášení zpráv o výsledcích ASTPlně automatizovaný ID / AST systém nabízí klinicky relevantní výsledky týkající se identifikace mikroorganismů a jejich citlivosti s kratší dobou odezvy

 

 1. Galar A, et al. Journal of Infection. 2012; 65, 302-309
 2. Schuetz P, et al. Clin Infect Dis. 2012;55(5):651-62

 

*DVT/PE: deep vein thrombosis / pulmonary embolism
** VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT supports the clinical management of sepsis, and procalcitonin cut-off thresholds are an aid to the clinical management of lower respiratory tract infections, but under no circumstances replace clinical judgment and thorough clinical assessment of patients.

Pioneering Diagnostics