Image & Reputace

Jste přesvědčení, že dobrá pověst vašeho zdravotnického zařízení musí být založena na kvalitní zdravotní péči? Považujete dokonce reputaci za faktor kvalitní péče, který zajišťuje důvěru pacienta, hrdost a motivaci zaměstnanců a v některých případech pomáhá zabezpečit finanční prostředky na moderní technologie?

Společnost bioMérieux pomáhá zdravotnickým zařízením dosáhnout vynikající reputace. Přinášíme vám špičkové diagnostické technologie pro vysoce kvalitní péči, environmentální řešení, která zajistí bezpečnost pacientů, programy ke zvýšení dovedností pracovníků a nástroje na podporu procesu akreditace.

Jako vedoucí pracovníci v oblasti zdravotnictví máte image a reputaci svého zdravotnického zařízení plně v rukou. Vynikající pověst si musí každý zasloužit. Víte, jak je důležité zajistit bezpečné a pohodlné prostředí s nejmodernějším vybavením pro pacienty a zaměstnance. Dále je nutné zabezpečit, aby byli pracovníci kvalifikovaní, sebevědomí a motivovaní k poskytování péče nejvyšší kvality. Nepochybně také chcete zajistit, abyste snadno prošli každým akreditačním procesem.


Klikněte pro zvětšení 
 

bioMérieux – nejmodernější laboratoře pro vysoce kvalitní péči

Pro zajištění nejlepších rozhodnutí v oblasti klinické péče musí diagnostická laboratoř fungovat co nejefektivněji – zejména v  dnešní době, která klade značný důraz na optimální využití prostředků. Výchozím bodem je přezkoumání stávajících postupů. Odborníci ze společnosti bioMérieux vám pomohou se zavedením nástroje Lab Performance Assessment, který vám pomůže zjistit, jak lze zlepšit pracovní postupy a jak nejlépe využít stávající zařízení pro zajištění maximální výkonnosti vaší laboratoře.

Zároveň vám přinášíme koncepci Full Microbiology Lab - FMLA®: komplexní řešení pro zlepšení efektivity mikrobiologické laboratoře jako celku pomocí nejmodernějších, snadno použitelných automatických přístrojů a softwaru. Výsledná efektivita pracovních postupů umožní zaměstnancům, aby se soustředili na nejnáročnější úkoly, a zároveň zajistí rychlé dodání spolehlivých standardizovaných výsledků. U lůžka pacienta to znamená včasné nasazení vhodné léčby, která může být dobře monitorována, což ochrání dobrou pověst vašeho pracoviště z hlediska kvality péče.
 

Bezpečnost pacientů

Problematika bezpečnosti pacientů se týká všech aspektů řízení zdravotnického zařízení, od dobře školeného personálu až po dobře udržované vybavení a zařízení. Mezi události, které nejvíce poškozují pověst zdravotnického zařízení, patří vzplanutí infekcí souvisejících se zdravotní péčí (HAI). Pravidelný odběr vzorků vzduchu, povrchů a vody je proto základní podmínkou pro zabezpečení kontroly potenciálního šíření infekce ve vašem zdravotnickém zařízení.

Společnost bioMérieux nabízí komplexní řešení pro environmentální kontrolu a monitorování, a to ve škále, která je pohodlně provázaná a přesto přizpůsobitelná vašim potřebám. Prevence vzplanutí infekcí zahrnuje také ochranu proti mikroorganismům rezistentním na antimikrobiální látky, a zejména proti multirezistentním mikroorganismům. Stanovení vhodné léčby pro pacienty s infekcemi vyžaduje identifikaci vyvolávajících patogenů a vyšetření jejich citlivosti na antibiotika. Můžete se spolehnout, že produkty společnosti bioMérieux budou vždy poskytovat rychlé, přesné a standardizované výsledky, a že budou řešit dané problémy v rozsahu přesahujícím standardní rámec, protože naše firma usiluje o zvyšování informovanosti a podporu výzkumu – mimo jiné prostřednictvím naší vlastni iniciativy Inteligentní řešení rezistence S.M.A.R.T.
 

Zvýšení motivace a odborné způsobilosti zaměstnanců

Spokojenost a odborná způsobilost zaměstnanců mohou vylepšit nebo naopak zhoršit reputaci nemocnice. Přepracovaný nebo nekvalifikovaný pracovník nemůže poskytovat kvalitní péči; pacient může navíc vycítit, že zaměstnanec nemocnice není spokojený se svým zaměstnáním. Na druhé straně pečující, schopný a motivovaný personál si může získat důvěru pacienta a poskytovat kvalitní péči v bezpečném a čistém prostředí. Vhodnou motivací pro zaměstnance i lékaře jsou jednoznačné požadavky a pravidla. Podpora zaměstnanců při dosažení jejich cílů v oblasti vzdělávání pomáhá udržovat loajalitu.

Nabízíme řadu školicích programů pro zdravotnické pracovníky, jejichž cílem je zajistit, aby pracovníci zůstali v kontaktu s nejnovějšími poznatky v daném oboru, důvěřovali svým schopnostem a byli připraveni poskytovat optimální péči.

 

Pomůžeme vaší laboratoři dosáhnout stanovených cílů v oblasti akreditací

Akreditace poskytuje možnost porovnání a dosažení cílů v oblasti dokonalosti. Odborní pracovníci ze společnosti bioMérieux poskytují kvalitní podporu a školení, které připraví vaši laboratoř na plnění požadavků v oblasti předpisů, kontroly kvality a shody. Náš systém bezdrátového monitorování v reálném čase Labguard® pomůže prokázat kvalitu vašeho přístrojového vybavení a postupů a zjednoduší audity a akreditace. Získáte klid na duši díky vědomí, že dodržujete správné postupy a současně snižujete riziko chyb a zajišťujete přesné a spolehlivé výsledky.

Pioneering Diagnostics