Kvalita výsledků

Usiluje vaše laboratoř o vysoce kvalitní a spolehlivé výsledky? Chcete investovat do nejmodernějších přístrojů a reagencií, ale současně postupovat uvážlivě a udržet náklady pod kontrolou? Domníváte se, že potřebujete vysoce kvalifikovaný tým pracovníků a chcete co nejlépe využít jejich kvalifikace? Zvyšujete kvalitu svých výsledků opatřeními pro zajištění kvality a shody a akreditacemi? Vaším zkušeným partnerem ve všech těchto oblastech je společnost bioMérieux.

Poskytovat lékařům kvalitní a spolehlivé výsledky a umožnit tak optimální péči o pacienty vyžaduje dokonalou kulturu práce v mikrobiologických laboratořích. Pro naplnění tohoto cíle v dnešním náročném prostředí zdravotní péče je třeba optimalizovat všechny zdroje a rozvíjet motivovaný a talentovaný tým pracovníků. Společnost bioMérieux vám pomůže při plnění vytyčených cílů prostřednictvím inovativních produktů a služeb, které jsou navrženy výhradně pro mikrobiologické laboratoře.

bioMérieux – průkopník, inovátor, váš partner

bioMérieux patří mezi přední společnosti v oblasti in vitro diagnostiky již více než půl století. Tuto pozici si udržujeme po celou dobu bez ohledu na výzvy a problémy, kterým mikrobiologické laboratoře čelí ve stále náročnějším prostředí zdravotní péče. Naše kultura inovací je v současné době stejně aktuální jako kdykoli v minulosti. Na společnost bioMérieux se můžete spolehnout jako na svého dlouhodobého partnera, který dodává vysoce kvalitní diagnostické a screeningové testy na podporu optimální péče po celém světě.

Pokročilá diagnostika

Kvalita laboratorních výsledků má zásadní význam: 60–70 % rozhodnutí v ordinaci lékaře je založeno na diagnostice in vitro.1 Z těchto důvodů je rozumné investovat do nejlepších přístrojů a reagencií ve své třídě, a zajistit tak nejvyšší kvalitu výsledků – současně však je třeba brát v potaz tlak na omezení nákladů a využívat zdroje uvážlivě. Cílem společnosti bioMérieux je neustálé zdokonalování cestou výzkumu a vývoje, aby tyto vaše požadavky pomohla splnit. Přinášíme vám výrobky, které se snadno používají a které poskytují jednoznačné, spolehlivé a standardizované výsledky. Naše inovace v oblasti reagencií sahají od nákladově efektivních stripů Stripy API®, které jsou zlatým standardem v mikrobiologii (každou minutu se po celém světě použije 10 stripů API® ID!), až po chromogenní kultivační média řady chromID®, která poskytují snadno odečitatelné výsledky na základě intenzity barev a specificity. Naše automatizované přístroje a program pro plnou automatizaci mikrobiologických laboratoří FMLA® (Full Microbiology Lab Automation) vám umožní zlepšit kvalitu výsledků díky větší standardizaci a ušetří zaměstnancům čas pro řešení kvalifikovanějších a náročných úkolů.

1) The Lewin Group, Inc. The Value of Diagnostics Innovation, Adoption and Diffusion into Healthcare (July 2005)

Podpora kvalifikace a sebejistoty zaměstnanců

Pro rozvoj kvalifikované pracovní síly jsou zásadní jednoznačné požadavky a pravidla na pracovišti. Pokud chcete mít vysoce motivovaný a kompetentní pracovní tým, je navíc třeba, aby zaměstnanci drželi krok s novými technologiemi a posledními poznatky v oblasti zdravotních věd. Společnost bioMérieux nabízí škálu školicích programů, které vám pomohou zvýšit výkonnost zaměstnanců, podpořit jejich motivaci a angažovanost a zvýšit jejich podíl na zkvalitnění laboratorní práce a dosažených výsledků. Nabízíme individuálně přizpůsobené programy, které budou vyhovovat vašim specifickým potřebám, a kombinovaný přístup ke vzdělávání, zahrnující klasickou výuku i distanční vzdělávání (e-learning a webináře).

Důvěryhodnost díky akreditaci

Naše standardy kvality a shody vám pomohou dosáhnout vytyčené cíle v oblasti kvality výsledků a příznivě ovlivní péči o pacienty. Společnost bioMérieux může být vaším partnerem, který vám pomůže dosáhnout nejvyšších standardů. Naše automatizované přístroje zajišťují standardizaci a úplnou sledovatelnost, takže budete mít k dispozici všechny potřebné informace.

Dále nabízíme řešení Labguard® pro bezdrátové monitorování kontroly kvality všech vašich operací v reálném čase. Naši vybraní odborníci vám poskytnou individuálně přizpůsobené služby, které vám pomohou splnit standardy pro akreditaci a zajistí vaši připravenost poskytovat vysoce kvalitní výsledky. Získání akreditace nemusí být nutným zlem: každá úspěšná akreditace prohloubí vaši sebedůvěru a schopnost zabezpečit kvalitu výsledků.

Pioneering Diagnostics