Řízení zdrojů

Potřebuje vaše laboratoř zvýšit produktivitu, zlepšit využití zaměstnanců a zrychlit pracovní postupy? Potřebujete optimalizovat kvalitu? Nechcete ale přijímat nové zaměstnance ani vynakládat vysoké investice? Ve společnosti bioMérieux rozumíme této problematice a poskytujeme širokou škálu řešení, která vám pomohou s optimálním řízením zdrojů.

Mikrobiologické laboratoře jsou často nuceny pracovat na hranici možností vzhledem ke zvyšující se poptávce a tlakům na omezení nákladů bez dopadu na kvalitu výsledků. Máte neustále pocit, že něco doháníte? V takovém případě je možné, že neuplatňujete optimální řízení zdrojů, a proto plně nevyužíváte intelektuální kapitál, čas a peníze. Dobře plánovaná infrastruktura automatizovaného přístrojového vybavení může přispět k optimálnímu využití zdrojů a k uvolnění pracovníků pro úkoly s vyšší přidanou hodnotou. K dosažení špičkové produktivity je rovněž nutná optimalizace kompetencí a motivace zaměstnanců – dobré řízení lidských zdrojů – což je často běh na dlouhou trať.

K zajištění celkové efektivity, dobrého využití zdrojů a návratnosti investic můžete využít také předpisy týkající se kvality a shody a systém akreditací. Společnost bioMérieux spolupracuje s mikrobiologickými laboratořemi již více než 50 let a za tuto dobu načerpala důležité vědomosti a zkušenosti, které vám pomohou dosáhnout vynikajícího řízení zdrojů.
 

bioMérieux – Zajistěte si účinnost prostřednictvím našich vysoce kvalitních a automatizovaných přístrojů

Představte si, že vaše laboratoř funguje s vysoce kvalitním přístrojovým vybavením, které dokonale vyhovuje vašim potřebám týkajícím se výstupů, protože přístroje bezproblémově spolupracují a lze je přizpůsobit podmínkám vaší laboratoře. Vaši zaměstnanci nepochybně ocení, když budou moci využít svých dovedností při nejdůležitějších praktických úkolech s vědomím, že neztrácejí čas, protože automatizované přístroje zajistí vše ostatní a poskytnou včasné a standardizované výsledky. Společnost bioMérieux usiluje o to, aby vám tuto možnost poskytla prostřednictvím svých inovativních vysoce kvalitních automatizovaných přístrojů.

Ušetřete drahocenný čas svých zaměstnanců prostřednictvím automatizace

Full Microbiology Lab Automation – FMLA® – je řešení společnosti bioMérieux pro automatizaci a zvýšení efektivity laboratoří, které má dalekosáhlý dopad. Díky našemu specifickému přístupu pohlížíme na laboratoř jako na jeden celek s cílem dosáhnout optimálního pracovního postupu a maximální produktivity. Inovativní integrovaný software MYLA® zajišťuje řízení informací a komunikační tok mezi laboratořemi a poskytovateli péče s cílem zlepšit sledovatelnost a dobu do získání výsledků.

Servis přístrojů - maximalizace doby provozuschopnosti

Individuální servis přístrojů společnosti bioMérieux umožní vašim pracovníkům vytěžit maximum z daného zařízení, zvládnout větší pracovní zátěž a zlepšit návratnost investic. Používáme specializované nástroje, zavedené postupy a firemní vybavení, abychom udrželi optimální běh vaší laboratoře a vytvořili produktivní nestresující prostředí.
 

Optimalizace lidských zdrojů prostřednictvím flexibilního a individuálně přizpůsobeného školení

Zní to jako klišé, ale je to pravda: lidské zdroje patří mezi nejcennější. Společnost bioMérieux navrhla kompletní řadu flexibilních školicích kurzů přizpůsobených všem pozicím, které vám umožní zvýšit výkon zaměstnanců, jejich motivaci a angažovanost i podíl na výkonnosti laboratoře. Naše individuálně přizpůsobitelné programy odpovídají vašim specifickým potřebám. Vy i vaši zaměstnanci se můžete účastnit školení vedeného naším týmem specialistů s využitím kombinovaného přístupu – jak v učebně, tak prostřednictvím distančního vzdělávání (e-learning a webináře).
 

Kvalita a shoda pro optimální řízení zdrojů

Dnešní legislativní prostředí je mimořádně složité. Pokud však budete řídit své zdroje s maximální efektivitou, budete schopni lépe plnit standardy kvality a požadavky na shodu – to zajistí vysokou kvalitu výsledků a v konečném důsledku přispěje ke zkvalitnění péče o pacienty.

Kvalita a shoda jsou nedílnou součástí našich přístrojů a služeb – v této souvislosti nabízíme například úplnou sledovatelnost s využitím automatizace; bezdrátové monitorování kontroly kvality v reálném čase prostřednictvím systému Labguard®, nebo poskytujeme certifikáty shody, kterými snadno prokážete shodu našich přístrojů a reagencií.

Naši vyhrazení odborníci vás mohou rovněž navštívit přímo na pracovišti, kde vám pomohou s plněním standardů pro akreditaci, a přispějí tak ke zdokonalení vašeho každodenního provozu. Úspěšná akreditace vám dodá jistotu při řízení zdrojů a provozu, zlepší vaši reputaci, posílí motivaci týmu a zajistí efektivní řízení zdrojů do budoucnosti.

 

Pioneering Diagnostics